Samenwerking

Complexe problemen samen oplossen

Onze toekomst is meer dan ooit afhankelijk van ons vermogen om innovatieve oplossingen te creëren voor gemeenschappelijke uitdagingen. Het onmogelijke wordt een een stuk mogelijker als we geïnspireerd zijn en samenwerken aan een groter doel. Goede samenwerking kan leiden tot onvoorstelbaar mooie uitkomsten. Of het nu gaat om dagelijkse samenwerking, teams of grotere samenwerkingsverbanden en netwerken.

Wij helpen u met het bereiken van de volgende effecten:

High Performance

Samen meer kunnen dan je zelf voor mogelijk houdt

 

Multi disciplinair

Complexe problemen oplossen door samen slimmer te zijn

De bedoeling

Afgestemd samenwerken in een netwerk van teams en bijdragen aan het grotere plaatje

Een greep uit onze producten en diensten

Multi disciplinaire teams

Wij verhogen de collectieve slimheid.

Agile teams

Wij zorgen voor een gezonde balans in de uitvoering.

Regieteams

Samenhang rond integrale doelen

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening, bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.

Zelfsturende teams

Autonomie binnen grenzen.

Programmateams

Operationele en tactische sturing van meerdere teams.

Managementteams

Sturing en samenwerking langs zichtlijnen.

Portfolioteams

Gedeelde betekenis rond het portfolio en de business.

IPM teams

Efficiente uitvoering in complexe omgevingen.

Netwerkteams

Co-creatie vanuit een afgestemd groter plaatje.

Intra organisatie

Afstemmen van de diverse waardesystemen

Opleidingen

Ontwikkel je als team of persoon verder met één van onze opleidingen op het gebied van samenwerking

Voorbeeldtrajecten

Samenwerken tussen organisaties
teamvorming IPM
Multi disciplinair team (IPM)

Binnen een project voor dijkverzwaring is de IPM aanpak gebruikt waarin 5 rollen worden onderkend. Iedere rol heeft zijn eigen insteek en focus. Door het gebruik van de succesfactorscan is een gemeenschappelijke basis gecreëerd waardoor het project sneller tot een resultaat is gekomen.