Scannen voor een succesvolle training

Ik heb regelmatig afspraken met klanten om te praten over ontwikkeling en training van medewerkers. In dit specifieke geval gaat het over projectmanagers. Ik zit aan tafel met de HR-manager en een programmamanager. Het toenemend aantal (complexe) projecten maakt dat de organisatie het overzicht en de grip verliest op de projecten. De projectmanagers hebben elk hun eigen werkwijze, voeren hun rol als projectmanager uit naast hun functie als lijnmanager, worstelen met de samenhang tussen projecten en programma’s en hebben niet de beschikking over voldoende mensen in hun projecten.

 

Geen tijd

De HR-manager en de programmamanager hebben het met moeite voor elkaar gekregen dat ze samen met de projectmanagers 2 dagen training mogen volgen. Meer tijd voor training en ontwikkeling is er niet. De mensen in de organisatie zijn immers veel te druk met (project)werk. De druk is hoog. Er lopen veel projecten die allemaal af moeten. Er is dus ook geen tijd om een groepsgewijze intake, laat staan een individuele intake te houden met de deelnemers aan de training.

Maar hoe weet ik nou welke, in de training te behandelen onderwerpen, de projectmanagers het snelst en het best helpen in hun projectmanagementpraktijk? Hoe haal ik samen met en voor hen het hoogste rendement uit een 2-daagse projectmanagement training?

Scannen is weten

Ik besluit om de succesfactorenscan in te zetten. In voorbereiding op de training, laat ik alle projectmanagers de succesfactorenscan invullen voor hun eigen projectcontext. Met hun project en projectteam in gedachten vullen zij de scan in voor de 7 succesfactoren te weten: collectieve context, samenwerken, leiden, leren, communiceren, verandering faciliteren en authentiek handelen. Ik verzamel de resultaten en zet op basis van de scanresultaten en het gesprek met de HR-manager en programmamanager een trainingsprogramma op.

De confrontatie

Aan het begin van de training presenteer ik de resultaten van de ingevulde scans. Voor sommige projectmanagers is het een echte confrontatie. Dat ‘we’ op sommige succesfactoren relatief slecht scoren past niet in het beeld dat ‘ik’ heb van ‘mijn’ projectcontext. Een mooie uitkomst die ik terugkoppel in de groep. Het biedt collega projectmanagers de mogelijkheid om van elkaar te leren. Hoe komt het dat de één hoger scoort op een succesfactor dan de ander? Wat gaat er dan goed en waarom?

Het merendeel van de projectmanagers herkent en erkent de resultaten uit de scan. Ze verbazen zich erover dat deze ‘simpele’ succesfactorenscan de problematiek helder en herkenbaar boven tafel krijgt. Mede daardoor heeft iedereen vertrouwen in het trainingsprogramma en de gekozen onderwerpen.

Waardevol

Voor mij is in deze situatie eens temeer bewezen dat de succesfactorenscan een waardevol instrument is met meerwaarde voor training en ontwikkeling bij:

  • Het in kaart brengen van ontwikkel- en verbeterpunten;
  • Het verkrijgen van draagvlak en vertrouwen;
  • Het inspireren en leren van elkaar.

Meer over succesfactoren

0
UA-52699058-2