Slimmer werken in ‘Het Nieuwe Werken’

Vanaf begin deze eeuw is de term ‘Het Nieuwe Werken’ langzamerhand ingeburgerd in Nederland. Maar of dit ook wel een slimme manier van werken is, vraag ik mij af. Ik heb ervaren dat aan sommige voordelen van het nieuwe werken voor medewerkers in de diverse ‘nieuw’ werkende organisaties juist nadelen kleven.

Voordelen blijken nadelen

In een van onze ‘Focus en plezier’ traject kwamen de nadelen van het nieuwe werken naar boven.

Mensen gaven onder andere aan zich juist niet beter te kunnen concentreren in Het Nieuwe Werken zowel thuis als op het werk. Thuis blijkt er teveel afleiding door partner, kinderen (scheelt kosten van opvang), de postbode of juist de stilte. Ook op het werk blijkt de stilte een concentratiebreker te zijn. Samen stil werken in een gesloten ruimte zorgt voor meer productiviteit dan alleen stil werken in dezelfde ruimte. In open ruimtes is het sowieso al moeilijk om je goed te concentreren door lopende, pratende en bellende mensen.

Ook het zelfstandig of autonoom werken blijken de meeste mensen als een nadeel te ervaren. Juist het nauw met elkaar samenwerken is een belangrijke drijfveer voor hen en daarmee voor hun arbeidssatisfactie. Door Het Nieuwe Werken komen we elkaar steeds minder tegen en blijken we steeds minder goed bereikbaar. Het hogere management vindt het vanzelfsprekend dat iedereen zijn eigen werk kan plannen, collegiale contacten (onderlinge interactie) kan onderhouden, alle relevante informatie kan ophalen uit de organisatie en meedenkt/-meewerkt aan continue verbetering van de organisatie.

Nadelen blokkeren

Collectief was de weerstand tegen het nieuwe werken voelbaar. In de dagelijkse gang van zaken vertaalde zich dat naar een verslechterde werksfeer, minder goede samenwerking, meer gemopper en een toenemend (verborgen) verzuim. Dit blokkeren werd niet alleen veroorzaakt door de nieuwe manier van werken, maar voornamelijk ook door het ontbreken van goede begeleiding van de medewerkers naar deze nieuwe situatie toe, zorgde voor stevige blokkades.

Voordelen stimuleren

In het ‘Focus en plezier’ traject hebben we ons gericht op het herkaderen van de nadelen die de mensen ervoeren naar voordelen. Om vervolgens samen na te denken over hoe ze thuis en op het werk slimmer kunnen werken en slimmer kunnen samenwerken, gegeven ‘het nieuwe werken’ in de organisatie, met als doel:

‘hoe zet ik de benoemde voordelen om in persoonlijke voordelen voor mij?’

Door dit samen in een veilige omgeving te doen, merkte ik dat mensen elkaar inspireerde, tips gaven en afspraken maakte om elkaar te helpen in het dagelijks werk. Het benoemen van voordelen en het elkaar vinden in het samen elkaar inspireren, stimuleerde de mensen duidelijk om meer zeggenschap te nemen over hun eigen ‘slimme manier van Het Nieuwe Werken’.

Slimme manier van werken

Een aantal belangrijke tips voor slimmer werken uit het traject is:

  • Zoek altijd de samenwerking met collega’s, ook al zijn ze niet altijd fysiek in je omgeving aanwezig;
  • Maak goede afspraken over jullie samenwerking (over o.a. beschikbaarheid, bereikbaarheid en back-up);
  • Plan bewust en regelmatig (koffie- en werk) bijeenkomsten met collega’s in je agenda;
  • Praat met elkaar niet alleen over het eigen of elkaars werk, maar ook over andere zaken in de organisatie of in jouw privé-wereld;
  • Plan een gezamenlijke dag waarop je in elkaars nabijheid / samen aan het werk bent;
  • Werk samen met plezier.

Ook samenwerken met plezier? Klik hier voor meer informatie.

3

Comments

  1. Help! Iedereen wil mij aansturen – Ruysdael – verbinding met innovatieve kracht  augustus 27, 2015
  2. De OR roept mij maar mijn afdeling ook! – Ruysdael – verbinding met innovatieve kracht  december 4, 2015
  3. Training focus en plezier – Ruysdael – verbinding met innovatieve kracht  december 7, 2015
UA-52699058-2