Stepping Stone Aanpak®

De Ruysdael Stepping Stone Aanpak® is een praktische vertaling van geaccepteerde theorieën voor de ontwikkeling van personen, teams, organisaties en samenwerkingsverbanden. De aanpak geeft een instrumentarium om veranderingen inzichtelijk en beheersbaar te maken. Bovendien verhoogt het het verandervermogen.De Stepping Stone aanpak gaat er van uit dat verandering stapsgewijs ontstaat via bewustwording, acceptatie, veranderingsbereidheid en verankering.

Wij stimuleren verandering bij individuen, teams en organisaties op een samenhangende en verantwoorde wijze, omdat wij niet alleen uitgaan van de samenhang tussen het individu, het team en de organisatie, maar ook aandacht besteden aan de relatie met het zelfbeeld en identiteit.

Stepping Stone Aanpak
stepping stone aanpak-levelsWij onderkennen vijf gebieden van ontwikkeling, die onderling een relatie hebben. In elke context vertoont iemand gedrag dat past bij zijn of haar capaciteiten, denkstijl en identiteit.De Ruysdael Stepping Stone Aanpak® is de basis voor workshops, trainingen en ontwikkelingsprogramma’s van Ruysdael.

1
UA-52699058-2