STUURgroep of stuurGROEP

Een goed functionerende stuurgroep is een kritische succesfactor voor een project. Omvang van de stuurgroep en het mandaat van de deelnemers zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten. Hoe vind je de juiste omvang en de juiste deelnemers.

 

stuurgoep-150x150De omvang van de stuurgroep

Uitgangspunt is dat in een stuurgroep alle belangen van het project zijn vertegenwoordigd. Uiteraard 1 (en zeker niet meer) opdrachtgever, een adequate gebruikersvertegenwoordiging en de verantwoordelijken voor de realisatie. Bij een project van enige omvang, bijvoorbeeld een bedrijfsbrede invoering van een nieuwe applicatie, moet zo’n stuurgroep dan bestaan uit de vertegenwoordigers van alle gebruikers, hetzij in de vorm van het gehele management of door de directeur in de stuurgroep te plaatsen.

De eerste oplossing heeft als voordeel dat iedereen zich betrokken en gecommit voelt. Het nadeel is dat de stuurGROEP groot wordt en daar alle verschillende belangen op 1 lijn moeten worden gebracht, hetgeen veel tijd en discussie kan kosten. De laatste oplossing heeft als nadeel dat de betrokkenheid van de doelgroep kleiner wordt en de directeur meestal te weinig tijd heeft om substantieel tijd aan het project te besteden. Besluiten daarentegen worden meestal snel en efficiënt genomen.

 

Het mandaat van de leden

Ideaal is een kleine STUURgroep op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie. De betrokkenheid van deze mensen is vaak groter, ze zijn makkelijker benaderbaar en vaak meer ingevoerd in de materie. Belangrijk daarbij is wel dat zij formeel of informeel het mandaat hebben om namens alle betrokken partijen te spreken. Het informele draagvlak dat iemand heeft, met andere woorden zijn of haar sociale status binnen de organisatie, is daarbij doorslaggevend.

Samengevat is het zaak bij het samenstellen van een STUURgroep altijd elke keer te zoeken naar mensen op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie die voldoende draagvlak hebben om de bijbehorende verantwoordelijkheden te dragen. Indien je te laag in de organisatie bent afgedaald om dit te bereiken ga je 1 niveau omhoog of breidt de stuurgroep in de breedte uit.

0
UA-52699058-2