Succesfactoren in een Agile omgeving

Vereist het werken in een Agile omgeving een andere samenwerking en mindset? De gangbare methodieken geven hier nagenoeg geen concrete handvatten voor. Ruysdael heeft op basis van tientallen jaren ervaring de a2Results® formule ontwikkeld voor het bereiken van duurzame resultaten in teams. Deze formule is ook in een Agile omgeving toepasbaar en geeft concrete handvatten voor het verbeteren van samenwerking in en om een Agile team. Neem contact met ons op voor een goed gesprek hoe wij uw Agile team beter kunnen laten functioneren of probeer gratis het ReAcT! tool uit.

Agile principes

 • Waarde voor klant
 • Omarm verandering
 • Kort-cyclisch opleveren
 • Dagelijkse interactie
 • Zorg voor gemotiveerde professionals
 • Face-to-face informatieoverdracht
 • Werkbare oplossingen
 • Duurzame ontwikkeling
 • Technische excellentie
 • Eenvoud en minimalisatie
 • Zelf organiserende teams
 • Regelmatige reflectie/verbetering

a2Results principes

 • Verbinding met innovatiekracht
 • Succes maak je samen
 • Werken op een duurzame wijze
 • Duurzame resultaten nastreven
 • Kwaliteit van interactie
 • Team ervaart samenhang
 • Krachtig en slim samenwerken
 • Zelf initiatief nemen
 • FIT blijven en afstemmen
 • Anticiperen door samen te leren
 • Groot denken en behendig doen
 • Doen wat zin heeft

Succesfactoren en succesmarkers

Zeven menselijke succesfactoren vormen het hart van de a2Results® formule. Deze factoren zijn ontstaan vanuit een combinatie van praktijkonderzoek en wetenschappelijke onderbouwing uit verschillende bronnen. Succesmarkers brengen de beleving van succesfactoren onder woorden. Een succesmarker is bijvoorbeeld ‘ik voel mij krachtig en bevoegd’. Als veel teamleden dit zo beleven, dan neemt de kans op succes toe.

In de a2Results® Team app geeft iedereen uit een Agile team een ‘waarderingscijfer’ voor vijfendertig succesmarkers die verdeeld zijn over zeven succesfactoren. Door de individuele en gezamenlijke beeldvorming over (een set van) succesmarkers te bespreken kun je samen een verbetering in gang zetten.  Onderstaand is per Scrum begrip aangegeven welke succesmarkers het meeste effect hebben in die situatie. Zij vormen het handvat om dat onderdeel van het Agile werken verder te verbeteren.

Scrum terminologie en succesmarkers

Daily scrum. In een daily scrum gaat het over wat je gedaan hebt, wat je gaat doen, de blocking issues en de hulp die je nodig hebt. Er is een verband met de volgende succesmarkers: initiatief nemen, anticiperen door leren, kennis hergebruiken en voldoende hulpbronnen.

Definition of done. Kijk eens naar de drie basisvragen van de a2Results® formule. Definition of done heeft verband met de tweede vraag (hoe weten we dat we succesvol zijn) en de succesmarkers gedeelde visie, eindresultaat motiveert en mijn bijdrage.

Een Epic is ‘het grotere verhaal’ waarvoor het team zich inzet. Of het team daar een goed en gedeeld beeld van heeft merk je aan de volgende succesmarkers: grote plaatje naar taak, informatie praktisch vertalen en kiezen vanuit het geheel.

Planning poker gaat over het inschatten van implementatie-inspanningen. Om de teambeleving bespreekbaar te maken gebruikt de a2Results® Team app de succesmarkers ‘voldoende hulpbronnen‘ en ‘balans verwachting/realiteit‘.

Een roadmap geeft op hoofdlijnen het groeimodel of ‘workflow’ van de op te leveren resultaten. Je krijgt inzicht in de beleving van de roadmap door de volgende succesmarkers: ‘samenhang deelresultaten‘, ‘vooraf afstemmen‘, ‘teamfocus‘ en ‘gedeelde betekenis‘.

De sprint retrospective gaat in de basis over het verbeteren van de samenwerking. Dit is een prima gelegenheid om de a2Results® Team app te gebruiken voor het bepalen van verbeteringen. Er bestaat een retrospective accelerator tool.

De sprint review heeft meer te maken met de inhoudelijke resultaten en de waarde voor anderen. Relevante succesmarkers zijn: ‘gedeelde betekenis‘, ‘mijn bijdrage‘ en ‘kiezen vanuit het geheel‘.

Heeft het team moeite met de team velocity, ofwel de hoeveelheid werk per sprint? Kijk dan eens naar ‘voldoende hulpbronnen‘, ‘flow van activiteiten‘ en ‘prioriteiten stellen‘.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2