a2results-logo-klein

a2Results™ is onze formule voor ‘acceleratie naar succesvolle resultaten’. Een totaalpakket van kennis, tools en interventies voor verbetering, verandering en innovatie. De onderstaande succesfactoren staan aan de basis van dit totaalpakket. Lees meer over a2Results™

Toepassing

a2Results™ is toepasbaar in elke omgeving waar een groep mensen samen een resultaat nastreeft. Of het nu gaat om portfolio- en projectomgevingen, OR-werk, managementteams, Agile teams of samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Zowel voor stapsgewijze verbeteringen als voor grote veranderingen, transformaties en vernieuwingen.

Wat levert het op?

a2Results™ heeft de volgende opbrengsten:

  • Minder verspilling van tijd en energie doordat iedereen beter afgestemd is;
  • Betere kwaliteit van werk en resultaat door kennisdeling, inzicht en overzicht;
  • Samen beter anticiperen waardoor resultaten sneller tot stand komen;
  • Wendbare mensen, teams en groepen door een betere focus en communicatie.

Succes is een beleving

Overzicht succesfactoren

Wil je het MEEMAKEN?

collectieve context

Succesfactor: Werken in een collectieve context

Een gedeeld beeld over de uitkomst en aanpak van een traject of project verhoogt de kans dat mensen het willen meemaken. Met alleen structuur aanbrengen ben je er niet. Alleen als iedereen de samenhang ziet en de focus kan vasthouden blijft de motivatievlam branden.

Successtrategie: Samenhang. We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomst ‘mee te maken’.

De a2Results®app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Gedeelde visie’, ‘Samenhang deelresultaten’, ‘Afhankelijkheden eigen taak’, “Eindresultaat motiveert’ en ‘Grote plaatje naar taak’.

Succesfactor: Co-creatie

Succesvolle teams en samenwerkingsverbanden werken wendbaar in een onderlinge flow. Ze creëren samenhang en anticiperen door vooraf acties af te stemmen en informatie te delen. Het ontbreken van deze flow, zoals onnodig wachten, blijkt in veel omgevingen een grote blokkade te zijn.

Successtrategie: Krachtig en slim samenwerken. We inspireren elkaar en stemmen onderling af om duurzame uitkomsten neer te zetten.

De a2Results®app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Kennisbewust’, ‘Vooraf afstemmen’, ‘Flow van activiteiten’, ‘Elkaar inspireren’ en ‘Samen verbeteren’.

Samen krachtig SLIM

co-creatie

Zelf INITIATIEF nemen

leiden

Succesfactor: Leiderschap

De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Deze succesfactor heeft niets te maken met hiërarchie of de positie van leider. Het gaat ook maar beperkt over de rol van individuele leiders en draait om leiderschap als een collectief gebeuren. Vanuit het idee dat iedereen de nodige initiatieven neemt om collectieve doelen te bereiken. Dat werkt het beste vanuit goede onderlinge relaties en intrinsieke motivatie.  Leiden is jezelf en anderen in beweging brengen en houden.

Successtrategie: Zelf initiatief nemen. Door voorbeeldgedrag en positieve interactie stimuleren we elkaar om in beweging te blijven naar het doel.

De a2Results®app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Krachtig en bevoegd voelen’, ‘Initiatief nemen’, ‘Focus’, ‘Interactie stimuleren’ en ‘Elkaar versterken’.

Succesfactor: Interpersoonlijke communicatie

Communicatie is net als de zuurstof in ons bloed. Je hebt het nodig voor topprestaties. Ondanks dat veel mensen denken elkaar goed te begrijpen ontstaat later meerwerk of frustratie doordat iedereen zijn eigen betekenis geeft aan belangrijke informatie.Door een goede onderlinge communicatie ontstaat er eerder samenhang en wendbaarheid.

Successtrategie: Blijf fit en stem af. We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen.

De a2Results®app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Openheid’, ‘Inleven’, Elkaar begrijpen’, ‘Praktisch vertalen’ en ‘Gedeelde betekenis’.

FIT afstemmen

communiceren

ANTICIPEREN = samen leren

leren

Succesfactor: Leren en kennisdeling

In de praktijk leren we onvoldoende samen, terwijl zicht op afhankelijkheden en inzicht in de diepere oorzaken van problemen de grootste succesfactor blijkt te zijn. Overzicht van afhankelijkheden en inzicht in oorzaken van problemen is nodig om goed te kunnen anticiperen.

Successtrategie: Anticiperen door samen te leren. We delen kennis en ervaring met elkaar om direct in de praktijk toe te passen.

De a2Results®app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Dagelijks verbeteren’, ‘Anticiperen door leren’, ‘Onderliggende oorzaken’, ‘Kennis hergebruik’ en ‘Samen leren’.

Succesfactor: Verandering faciliteren

De beste resultaten ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen die samen flexibel kunnen zijn. Overmatige planning, controle en management zorgt dat we verkrampen en verkokeren.

Successtrategie: Groot denken en behendig doen. Indien nodig veranderen we de onderliggende sturing, structuur en mindset.

De a2Results®app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Energie door wisselwerking’, ‘Voldoende hulpbronnen’, ‘Balans verwachtingen’, ‘Flexibele groep’ en ‘Optimale sturing’.

GROOT denken & BEHENDIG doen

verandering faciliteren

Doen wat ZIN heeft en geeft

authentiek handelen

Succesfactor: Authentiek handelen

Inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding kunt leggen tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.

Successtrategie: Doe wat zin heeft. We balanceren individueel en collectief onze keuzes met een focus op het grotere geheel.

De a2Results®app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Mijn bijdrage’, ‘Kiezen vanuit geheel’, ‘Balans waarden’, ‘Prioriteiten stellen’ en ‘Interactie verbeteren’.

Kies voor een masterclass over deze succesfactoren