Succesversneller voor teams

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de mensen ontevreden is over de onderling flow van activiteiten in een team. Verspilling van tijd, geld en energie door onnodig wachten, paniek-acties en meerwerk. Elk team wil succesvol zijn en heeft momenten dat versnelling of verbetering nodig is. Dat de rek eruit is, of dat de omgeving meer verwacht dan mogelijk lijkt.

Waar het dan om gaat is: Hoe kunnen we samen, krachtig en slim een antwoord geven op de uitdagingen in onze omgeving? De Ruysdael succesversneller is het duwtje in de rug. Heel anders dan het zoveelste teamtool of risicomonitor. Geen schema’s met een typologie of rollen. Het is een integrale analyse en interventie in een klein, eenvoudig, goedkoop en tijdbesparend pakket. Gericht op de specifieke inhoud en context van het team.

Team impuls

Verbeter samenhang en samenwerking door inzicht in de teamdynamiek.

Mindset

Vind de optimale mix van individuele Mindset en teamdynamiek. 

Innovatiecyclus

Transformeer teamwerk naar een next level van zelfsturing.

Geef je team een impuls

De werkwijze is snel en eenvoudig. Met de a2Results® Team app inventariseer je tijdens het werkoverleg de beleving van zeven succesfactoren. Het toont vijfendertig succesmarkers. Dit zijn de elementen van de impuls. Met behulp van het kennisplatform kiest je hieruit kleine verbeterstappen, de micro-interventies, die je de komende weken toepast in het werk.

Mindset voor gezamenlijk succes

De aanpak is zeer doeltreffend en respectvol: Tijdens een teamoverleg vult iedereen een succesfactorscan in met de a2Results® Team app. Op dezelfde dag maakt iedereen een online Mindsonar® denkstijlentest. Kort daarna is er een terugkoppeling met verbeterplan voor het team. De totale tijdsbesteding voor elk teamlid: één uur voor het invullen van de scan en test. Een uur voor de gezamenlijke terugkoppeling en het borgen van vervolgacties.

Maak samen meer mogelijk

Duurzame teamontwikkeling in vijf werkoverleggen:

  1. Impuls:Evalueer de afgelopen vier weken met de a2Results® Team app en kies drie verbeteringen;
  2. Mindset: Gebruik de a2Results® Team app, kies drie verbeteringen en maak achteraf de Mindsonar test;
  3. Synergie: Facilitator bespreekt de aanpak voor optimale teamsamenwerking;
  4. Feedback: Herhaal stap 1 en bespreek welke verbetering er is, versterk wat werkt;
  5. Verankering: Herhaal stap 1 en handhaaf nieuwe mindset en werkwijze;

Een a2Results® faciltator begeleidt elke stap. Wij leiden ook anderen op tot a2Results® faciltator.

Het voordeel van deze aanpak is dat er in korte tijd en met weinig inspanning een zeer gericht en praktisch stappenplan is om de kans op succes te vergroten. Er zijn ongetwijfeld andere organisaties die iets vergelijkbaars bieden. Wat de succesversneller van Ruysdael zo bijzonder maakt is de eenvoud en het feit dat alles ontstaan is vanuit de praktijk van succesvolle samenwerkingsverbanden. Een perfecte mix van de harde en de zachte kant van succes.