Elk team is uniek, maar toch…

Ruysdael analyseerde hoe professionals de dynamiek in teams en andere samenwerkingsverbanden beleefden. Het ging hierbij om 2600 professionals in meer dan 300 samenwerkingsverbanden verschillende sectoren en contexten, zoals projectteams, Agile teams, portfoliomanagement, afdelingsteam, ondernemingsraden, IPM teams, enz.. Elk team en elke setting is uniek, maar als je door je oogharen kijkt zijn dit de gemeenschappelijke beelden. Wil je het zelf eens analyseren voor jouw team? Gebruik dan de a2Results® team app of kom naar de Masterclass invloed op succesvol resultaat.

Meer over succesfactoren

TOP 7 ergerpunten

ergerpunten in teams

Minst tevreden

 • 36% mist de samenhang tussen de deelresultaten.
 • 50% vindt dat er te weinig in een onderlinge flow gewerkt wordt.
 • 46% voelt dat teamleden elkaar onderling onvoldoende versterken en te weinig rekening houden met de inspiraties en ambities van andere teamleden.
 • 45% zegt dat teamleden te weinig aandacht geven aan het opbouwen van gedeelde beelden en betekenis.
 • 51% is ontevreden over de mate waarin teamleden samen en van elkaar leren.
 • 42% worstelt met te hoge verwachtingen van teamleden of van de omgeving .
 • 26% ervaart een onbalans tussen de de persoonlijke waarden en de waarden van het team.

TOP 7 energiegevers

energiegevers in teams

Meest tevreden

 • 70% is gemotiveerd omdat het eindresultaat van het team er toe doet.
 • 39% is zich bewust van de kennis en ervaring van de andere teamleden.
 • 38% voelt zich krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is en stelt dat teamleden elkaar daartoe stimuleren.
 • 65% zegt te werken in een team waar er grote openheid is.
 • 38% vindt dat teamleden de kennis en ervaring van elkaar gebruiken
 • 44% is erg tevreden over de flexibiliteit van het team
 • 51% vindt dat de meeste teamleden zich goed bewust zijn hoe het individuele werk bijdraagt aan de uitkomsten van het team.

Wil je effectiever samenwerken?

a2Results® zorgt voor sneller, beter en bestendiger resultaat. De a2Results® Team app maakt beleving bespreekbaar. Dit verbetert de interactie tussen mensen en verhoogt de kans op succes. Het gebruik is eenvoudig en snel. Binnen een half uur weet je de juiste interventie om de teamdynamiek te verbeteren en succes te versnellen. Herhaal de stappen en je houdt de versnelling samen vast. De a2Results® Team app is tweetalig (Nederlands en Engels). Lees meer over: toepassingen, aanpak, demoversie, facilitators, stappenplan.

Inventariseren

Reserveer 30-60 minuten tijdens een overleg om met de succesfactorscan app de beleving van de succesmarkers te inventariseren.  

Bespreken

Bespreek zelfstandig of onder begeleiding het teamprofiel en benoem voorbeelden uit de praktijk.

Interventie bepalen

Kies samen de mix van interventies die de kans op succes vergroot en waar tevens draagvlak voor is om mee te experimenteren.