Transitieaanpak maakindustrie

In 2017 gaf Rien van Leeuwen in een team van experts de eerste adviezen voor de transitiesturing en governance voor de transitieagenda (circulaire) maakindustrie. Drie jaar later is het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie op stoom. In 2021 is het programma in een nieuwe fase gekomen. De leerervaringen van de afgelopen jaren zijn verwerkt in een meer verdiepte aanpak en verschillende transitie-aanpakken zijn gecombineerd in een meer samenhangende interventielogica (Theory of change). In 2022 is de focus op een verdere integratie met andere programma’s op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Het is enorm uitdagend om met andere professionals continue de grenzen op te zoeken in termen van innovatie, kennis, samenwerking en mogelijkheden. Dit soort transities over circulaire economie en klimaat vergt een lange adem. Je werkt samen in bekend en onbekend terrein, maar wel met een gezamenlijke inspiratie en ambitie over de toekomst.

De werkwijze UPCM (Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie), als een praktische invulling van de hedendaagse beelden over transitieaanpak en transitiesturing, kan nooit het resultaat zijn van één concept, organisatie of mens. Het is meer een verwoording en verbeelding van een groep mensen uit alle geledingen van de maatschappij, ondersteund door hun netwerk, die kennis en ervaringen met elkaar delen en op elkaar verder bouwen. Veel lees- en kijkplezier!

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2