Uitkomsten in vogelvlucht

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat portfoliomanagement leeft binnen haar eigen aandachtsgebied, maar aansluiting, slagkracht en mandaat mist om organisaties de goede dingen te kunnen laten (blijven) doen.

Geinstitutionaliseerd

Inzoomend op de resultaten uit het portfoliomanagement onderzoek zien we dat de mate waarin portfoliomanagement geïnstitutionaliseerd is, overwegend positief wordt ervaren. Het is bekend welke projecten in het portfolio zijn opgenomen evenals de totale investering. De governance is beschreven, er is een portfolioboard en er vindt gemeenschappelijke besluitvorming plaats. In de onderstroom worden persoonlijke bijdragen aan het resultaat, openheid en de motivatie van het eindresultaat gewaardeerd.

Wisselende sturing

Percepties verschillen over de mate waarin portfolio’s daadwerkelijk gemanaged worden. Nog niet binnen alle organisaties worden rapportages gebruikt om bij te sturen. Ook is er niet overal het vertrouwen dat de organisatiedoelen bereikt worden door de samenhang van projecten en programma’s. Hiernaast zien we verschillen in het kennen van de impact op de business. In de onderstroom zien we dat percepties onder andere verschillen over de mate waarin leiderschap wordt getoond, onderlinge inspiratie plaatsvindt en men zich krachtig en bevoegd genoeg voelt om te doen wat nodig is.

Beperkt collectief leren

Percepties zijn overwegend negatief over de mate waarin portfoliomanagement geoogst wordt. Denk hierbij aan inzicht in de benefits die behaald worden, het ontbreken van gemeenschappelijke criteria voor besluitvorming en inzicht in afhankelijkheden en beschikbaarheid van resources. In de onderstroom zit men nog onvoldoende balans tussen verwachtingen en realiteit. Er is nog te weinig sprake van collectief leren, er ontbreekt een natuurlijk flow van activiteiten en men ervaart niet dat men elkaar versterkt.

Conclusie

Kortom, om portfoliomanagement in Nederland een krachtige bijdrage aan doelstellingen en benefits van organisaties te laten geven, zal een transitie nodig zijn van portfoliomanagement als instituut naar portfoliomanagement dat ervoor zorgt dat de goede dingen gedaan blijven worden.

Een deel van de onderzoeksresultaten is geplot op onderstaande figuur.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2