Veel succes?

Iedereen weet dat de menselijk factor doorslaggevend is voor het succes van innovaties en projecten. Toch worstelen velen met de praktische invulling. Want waar moet je beginnen? Bij de context of samenwerking bijvoorbeeld?

Wie gebruikt de scan?

De Ruysdael succesfactorscan is de afgelopen jaren bij steeds meer organisaties toegepast. In het afgelopen half jaar hebben circa driehonderd mensen deze scan gebruikt. Meer dan de helft daarvan deed dit in een samenwerkingsverband. Het betreft allerlei sectoren en typen projecten.

Samenvatting uitkomsten

Kort samengevat is het gemiddelde beeld dat alle zeven factoren voldoende ingevuld zijn, maar dat er verbetering nodig is om daadwerkelijk een hefboom te zijn voor succes. Kijken we echter naar de individuele uitschieters dan ontstaat een meer genuanceerd beeld. Het aantal respondenten dat een bepaalde factor hoger of lager waardeerde dan hun eigen gemiddelde verschilt namelijk per factor. Een hoog percentage was positiever over Collectieve context (44%), Interpersoonlijke communicatie (32%) en Authentiek handelen (38%) dan over de andere factoren. Factoren die men negatiever scoorde dan hun eigen gemiddelde zijn Leren (42%), Samenwerken (33%) en Leiden (33%).
Dia1

Positieve uitschieters

44% scoort de collectieve context positiever omdat men gemotiveerd is en vindt dat er een duidelijk gemeenschappelijk beeld over het eindresultaat en aanpak is. Een aandachtspunt is het verbeteren van de samenhang.

38% scoort authentiek handelen positiever omdat men ervaart de verbinding te kunnen leggen tussen het persoonlijke werk en het grotere plaatje. Een aandachtspunt is het stellen van de juiste individuele prioriteit in relatie tot het collectieve doel.

32% scoort de interpersoonlijke communicatie positiever door de openheid, de praktische informatie in overleggen en door het gevoel elkaar te begrijpen. Een belangrijk aandachtspunt is dat men verschillende betekenissen geeft aan gemeenschappelijke informatie en feiten.

Negatieve uitschieters

28% waardeert de succesfactor verandering faciliteren negatiever door het gevoel van overmatige planning, controle en management. Ook een ongezonde balans tussen verwachting en realiteit in combinatie met een gebrek aan hulpbronnen speelt een rol. Er staat tegenover dat men energie krijgt door de onderlinge wisselwerking en het gevoel heeft als groep voldoende flexibel te zijn om te doen wat nodig is.

33% waardeert de succesfactor samenwerken negatiever door het ontbreken van een natuurlijke flow van activiteiten en door te laag collectief anticiperend vermogen. Deels wordt dat gecompenseerd doordat men makkelijk met elkaar samenwerkt, elkaar inspireert en op de hoogte is van elkaars kennis en ervaring.

33% waardeert de succesfactor leiden (zelf initiatief nemen) negatiever omdat niet iedereen een leidende rol neemt als dat nodig is, inspiraties elkaar beperkt versterken en we moeite hebben met het houden van de juiste focus.

42% vindt de succesfactor leren het meest negatief. Het enige lichtpuntje is dat kennis en ervaring van anderen ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Het grootste minpunt is echter dat er onvoldoende en te weinig samen geleerd wordt om afhankelijkheden en diepere oorzaken te vinden. Ook regelmatig het dagelijks werk evalueren en verbeteren schiet erbij in. Mogelijke oorzaak is de lage waardering voor twee anderen punten: onderliggende oorzaken van problemen onvoldoende begrijpen en te weinig samen leren om te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen.

Wat kun je hier nu mee?

Uit bovenstaande gemiddelden is te concluderen dat het actief samen leren echt een blinde vlek is. Dit herkennen wij zelf ook in ons werk bij onze klanten. Door meer aandacht te geven aan deze succesfactor neemt niet alleen het inzicht in diepere oorzaken en afhankelijkheden toe. De echte benefit is de verhoging van het anticiperende vermogen. Door meer en beter te anticiperen zullen we meer duurzaam werken en minder menselijke energie verspillen. Uit de waan van de dag naar de zin van het werk.

Verder is natuurlijk elke situatie uniek. Het is daarom nog slimmer om eerst zelf een succesfactorscan te doen. Of nog beter: dit samen met je team te doen en het te bespreken. Dan kun je aan de hand van de uitkomsten effectieve verbeterinitiatieven bedenken en uitvoeren.

Meer informatie

De Ruysdael succesfactoren
De Ruysdael succesfactorscan
Bestel het boek Energie door wisselwerking met praktische tips

2
UA-52699058-2