Vertragingen door slecht resourcemanagement

Uit ons onderzoek naar de stand van zaken rondom portfoliomanagement in Nederland, komt het verwachte beeld naar voren dat resourcemanagement nog onderbelicht is. De dagelijkse praktijk geeft aan dat veel vertragingen ontstaan door kritische resources die niet alle projecten tegelijk kunnen doen. Hierdoor ontstaan veel discussies en vertragingen. Soms zelfs zo erg dat de vertraging wordt verdubbeld door de tijd die de discussies duren en er onduidelijkheid is voor alle betrokkenen.

Portfoliomanagement geeft een goed handvat voor deze problematiek, maar er zijn wel een paar kritische succesfactoren. Ten eerste moeten alleen die resources via het portfolio worden gemanaged die echt kritisch zijn. In de praktijk betekent dit meestal een maximum van 4-7 resources waar op dit niveau zicht op moet zijn. Ten tweede moet de verantwoordelijkheid altijd daar blijven liggen waar hij thuishoort: in de stuurgroep en meer specifiek bij de Senior Supplier. De rol van Portfoliomanagement is beperkt tot het signaleren van de tekorten en het geven van (prioritering)richtlijnen voor de te maken keuzes.

0

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2