Trainingsaanbod voor VGZ

Welkom bij Ruysdael

Ruysdael is sinds kort een van de gecontracteerde bureaus op het gebied van trainingen voor VGZ medewerkers. Op deze pagina kun je lezen wat dit voor jou betekent, vind je een beschrijving van ons bureau en kun je direct naar het trainingsaanbod.

Speciale aanmeldingsprocedure

Aangezien deze trainingen onder speciale prijscondities zijn afgenomen, volgen VGZ medewerker een andere inschrijfprocedure. Er zijn ook aanvullende gegevens voor aanmelding vereist. Vul voor aanmelding daarom het speciale formulier ONDERAAN deze pagina in.

Trainingen

Hieronder vind je de onderwerpen waarop de trainingen op deze pagina zijn gebaseerd. Klik op de onderwerpen voor een overzicht van de beschikbare trainingen bij het onderwerp.

PRINCE2®
IPMA
Praktisch Projectmanagement met NLP
MoP®
MSP®
P3O®
Masterclasses
Teamontwikkeling

 

PRINCE2® – PRojects IN Controlled Environments

PRINCE2 is een methodiek die gebaseerd is op best practices die toepasbaar is bij alle soorten projecten. Het is de kracht van PRINCE2 om een gestructureerde aanpak te bieden die belangrijk is voor het slagen van uw project. PRINCE2 vraagt daarnaast nadrukkelijk doorlopend aandacht voor de Business Case van het project. Ook worden rollen in een PRINCE2 project helder afgesproken.

PRINCE2 Foundation training
PRINCE2 Practitioner training
PRINCE2 Fasttrack training
PRINCE2 Examentraining

Boven

IPMA

De trend is niet meer te ontkennen. De lat wordt hoger gelegd. Projectmanagers onderscheiden zich niet meer alleen door hun kennis van een methode, maar ook door het tonen van effectief gedrag. Bij IPMA ligt de focus op de ontwikkeling van competenties. IPMA staat voor International Project Management Association. Het doel van IPMA is het promoten van het vak projectmanagement. De IPMA Competence Baseline biedt een set aan competenties die een projectmanager moet beheersen. Deze bevinden zich op het gebied van communicatieve vaardigheden, wet- en regelgeving, werken met teams, onderhandelen, conflicthantering, leiderschap, financieel management en presentatievaardigheden.

IPMA C training en IPMA D training
IPMA C/D Fast Track training: special voor PRINCE2-gecertificeerde projectmanagers

Boven

Praktisch projectmanagement met NLP

Praktisch Projectmanagement met NLP is een benadering voor verandering en groei. Best practices gefuseerd uit twee groeiende vakgebieden: Projectmanagement en de derde generatie Neuro Linguïstisch Programmeren. Het leidend principe? Duurzaam veranderen door balans en wisselwerking bij het organiseren van verandering en het genereren van verander-energie. In deze soft skills training van vier dagen maak je praktisch kennis met de zeven thema’s, bijbehorende vooronderstellingen en tools voor succesvol projectenwerk en ondernemend projectleiderschap.

Praktisch projectmanagement met NLP training (basis en verdieping)

Boven

MoP® – Management of Portfolios

Management of Portfolio’s (MoP) is de nieuwe internationale standaard van OGC voor Portfoliomanagement. MoP biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander) portfolio’s. Een portfolio is een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken. Het doel van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

MoP Foundation training
MoP Practitioner training
MoP Fasttrack training

Boven

MSP® – Managing Successful Programmes

Veel organisaties stoeien met het managen van strategische programma’s; clusters van projecten en niet-projectmatige activiteiten. Programmamanagement speelt, anders dan sterk resultaatgerichte projectmanagementmethodieken in op de pragmatische vertaling van strategische veranderingen naar acties. Door hun aard zijn deze trajecten complex en langdurig. Bovendien hebben zij een grote impact op de organisatie. MSP is een krachtig hulpmiddel bij het tot een goed einde brengen van deze trajecten.

MSP Foundation training
MSP Practitioner training

Boven

P3O® – Portfolio, Programme and Project Offices

Veel organisaties opereren in een complexe wereld. Enerzijds hebben zij een portfolio aan projecten gestart om de organisatie van nu te ondersteunen. Anderzijds zijn zij, soms grootschalige, strategische programma’s begonnen om ook aan de eisen van de toekomst te kunnen voldoen. Door het grote aantal veranderinitiatieven ontbreekt vaak een totaal overzicht en bestaat geen heldere prioriteitsstelling. Het P3O-model biedt ondersteuning bij besluitvorming voor organisatieveranderingen. Het geeft een realistisch totaalbeeld van de portfolio van alle projecten en programma’s in een organisatie door middel van periodieke standaardrapportages en management dashboards. De methode is gericht op het bepalen en het realiseren van de strategische doelstellingen in een organisatie.

P3O Foundation training
P3O Practitioner training

Boven

Masterclasses

Speciaal voor het midden- en hoger management heeft Ruysdael een aantal 1-daagse masterclasses ontwikkeld. In deze masterclasses bieden wij een combinatie van een compact overzicht van de theorie betreffende het onderwerp van de masterclass, afgewisseld met veel praktijk (o.a. discussies, cases, evaringsgericht leren).

Je leert de concepten en de praktische waarde ervan kennen. Je kunt met je vakgenoten over managementvraagstukken van gedachten wisselen. Je komt tot inzicht hoe deze aangereikte invalshoeken jou en jouw organisatie verder kunnen helpen.

Masterclass Verbindend Leiderschap met NLP
Masterclass High Performance Teaming
Masterclass PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)
Masterclass MoP (Management of Portfolios)

Boven

Teamontwikkeling

Het zijn de teams van de werkvloer die veranderingen doorvoeren. Bijvoorbeeld managementteams of projectteams. Daarnaast worden afdelingen en uitvoerende teams geconfronteerd met de veranderingen. Het betreft in ieder geval allemaal mensen met zowel positieve als negatieve gevoelens ten opzichte van de ingezette verandering.

Het is de taak van het (verander)management te borgen dat teams enthousiast en constructief meewerken aan de verandering en om barrières weg te nemen zodat teams succesvol kunnen opereren. Hiervoor is teamontwikkeling zeer belangrijk in organisaties.

Wil je meer weten over hoe Ruysdael helpt met teamontwikkeling, klik dan op de onderstaande link en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Ik wil mijn team ontwikkelen

Boven

Over Ruysdael

Ruysdael heeft een unieke en onderscheidende expertise opgebouwd op het gebied van invloed en gedrag. We leren individuen, teams en organisaties invloed uit te oefenen om te groeien. Invloed is de rode draad door ons trainingsaanbod. Het uitoefenen van invloed is dé manier om je doelen te behalen. Niet door macht of manipulatie maar actiegericht en gericht op het versterken van de relatie.

Voordeel voor Coöperatie VGZ

Als medewerker van VGZ kun je direct via ons trainingsaanbod inschrijven voor een van de trainingen. Op de prijs van een training ontvang je bovendien 15% korting (geldt niet voor de examen-, accommodatie- of arrangementskosten).

Aangezien deze trainingen onder speciale prijscondities zijn afgenomen, volgen VGZ medewerker een andere inschrijfprocedure. Er zijn ook aanvullende gegevens voor aanmelding vereist. Vul voor aanmelding daarom het speciale formulier op deze pagina in.

 

Boven

 

 

 

0
UA-52699058-2