Voorbeeldtraject teamontwikkeling

Een traject voor teamontwikkeling is altijd maatwerk omdat geen enkel team of samenwerkingsverband hetzelfde is. Onderstaand een voorbeeld. Het gaat om een team van 6 tot 9 deelnemers over een periode van 10 weken. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

Workshop “Succes maak je samen”

In deze workshop van twee dagdelen maken we de start voor het gehele teamtraject. Het kader voor de teamvorming is het concept van een ‘High performance team”.  Kort gezegd gaat het er bij zo’n team om samen iets neer te zetten wat je alleen niet had gekund. De kern is een verbetering van de onderlinge wisselwerking en daarmee het gezamenlijke resultaat, doordat iedereen:

 • Werkt vanuit gedeelde visie, structuur en inspiratie.
 • Continue leert en verbetert.
 • Gefocust is op concrete tastbare resultaten.
 • Open en transparant in contact is met elkaar en met de omgeving.
 • Ervaart dat de samenwerking energie geeft.

Bij high performance teaming is er zowel aandacht voor het organiseren van het werk als voor het genereren van energie en inspiratie. Daarom zullen we in deze workshop ook nadrukkelijk stil staan bij de persoonlijke kwaliteiten en werkzaamheden die ‘energie geven’.

Begeleiding van het werkoverleg

De begeleider van Ruysdael observeert het werkoverleg (maximaal 1 uur), geeft dan feedback aan het team en bespreekt samen met het team welke concrete verbeteringen nodig zijn om naar de nieuwe manier van organiseren en samenwerken te bewegen. In elk werkoverleg vullen de teamleden een succesfactorscan in en Ruysdael koppelt de resultaten terug in de vorm van een rapportage. Daarnaast zullen we op een geschikt moment het instrument ‘mindsonar’ inzetten om teamleden te ondersteunen in het hebben van een optimale mindset voor teamwork.

Workshop “Anticiperen door samen te leren”

In deze workshop van één dagdeel evalueren we samen het eerste deel van het traject. We blikken terug naar het kader en de afspraken uit de eerste workshop, zetten de feedback en tips uit de werkoverleggen op een rijtje en inventariseren de behoefte voor het tweede deel. Deze workshop heeft verder het karakter van een begeleide intervisie rondom het onderwerp ‘anticiperen als team’.

Workshop ‘Wij vinden zelf onze weg’

In deze workshop van één dagdeel evalueren we samen het gehele traject. We blikken terug naar het kader en de afspraken uit de eerste workshop, zetten de feedback en tips uit de werkoverleggen op een rijtje en maken afspraken over de ‘verankering’ van de nieuwe manier van organiseren en samenwerken.

Mindset test

De Mindset test is een online test van Mindsonar®. De test analyseert denkstijlen en drijfveren in een specifieke context. Uit onze eigen praktijk hebben we verschillende voorbeelden van een ‘optimale mindset’ in het kader van samenwerking en verantwoordelijkheid nemen.

Ontwikkeling succesfactoren

 • Collectieve context
 • Co-creatie
 • Gezamenlijk eiderschap
 • Interpersoonlijke communicatie
 • Leren en kennisoverdracht
 • Aanpassingsvermogen
 • Authentiek handelen

20%- 25% verbetering

Links staan de metingen van de succesbeleving. Naast het feit dat dit team anderhalf keer zo veel output leverde, blijkt door dat door bovenstaande interventies de succesbeleving van het team over de hele linie met 18% is gestegen en voor sommige succesfactoren met 25%. De ‘dip’ is veroorzaakt door een aanpassing (verzwaring werklast) van de teamdoelen.

1

Comments

Voeg een Commentaar


UA-52699058-2