Zoek

Definities

Agile

Het omarmen van veranderingen tijdens ontwikkeling, door een kort cyclische aanpak, incrementeel op te leveren businesswaarde, met een collectieve focus door samenwerkende ketenteams.

Benefits

De kwantitatieve en kwalitatieve voordelen voor de organisatie als gevolg van het doorvoeren van een verandering.

Initiatieven

Veranderingen, ongeacht de werkvorm waarin deze veranderingen plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld projecten, programma’s en agile werkvormen).

Portfolioboard

Orgaan dat besluit over het al dan niet in uitvoering nemen van initiatieven met als doel dat het totaal aan initiatieven maximaal bijdraagt aan de organisatie strategie.

Portfoliomanagement

het definiëren en managen van het geheel aan veranderinitiatieven (projecten, programma’s, overige activiteiten) zodat op een wendbare en effectieve wijze de strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd.

Engels

Vul de vragenlijst in en ontvang een rapport

Door het invullen van de vragenlijst lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en het jaarlijks onderzoek naar portfoliomanagement. Daarnaast ontvang je een rapport, dat jou een breed inzicht geeft over hoe jij tegen portfoliomanagement in jouw organisatie aankijkt. Als je als organisatie meedoet levert je dit een organisatierapport op waarin ook de landelijk benchmark is opgenomen.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.