Samenwerken

Onze kijk op het werkveld

Onze toekomst is meer dan ooit afhankelijk van ons vermogen om innovatieve oplossingen te creëren voor gemeenschappelijke uitdagingen. Het onmogelijke wordt een een stuk mogelijker als we geïnspireerd zijn en samenwerken aan een een groter doel. Goede samenwerking kan leiden tot onvoorstelbaar mooie uitkomsten. Of het nu gaat om dagelijkse samenwerking, teams of grotere samenwerkingsverbanden en netwerken.

samen meer mogelijk maken
control
exceptions

Verbinding

Verbinding wordt meer wanneer je vanuit een open mindset samenwerkt aan een groter doel. Ga het gesprek aan met behulp van de a2Results® Team app.

Innovatiekracht

Innovatiekracht is het vermogen om samen iets te vernieuwen wat je zelf, als persoon, team of organisatie, niet voor mogelijk houdt.

Succesfactoren

Succesfactoren zijn de basiscondities die meer mogelijk maken in een team, samenwerkingsverband of netwerk van mensen en organisaties. Lees meer

Meer over onze kijk

Samenwerkingsvraagstukken

Samenwerking gaat in de kern om het slim organiseren van taken en doelen door mensen die zich voldoende met elkaar en met het gezamenlijke doel verbonden voelen. Teams of samenwerkingsverbanden ervaren in de praktijk onder andere een gebrek aan samenhang, flow en lerend vermogen.

iStock_000026203447Large
voorspelbare projecten
Agile portfoliomanagement

Samenhang ontbreekt

Praktijkonderzoek toont aan dat veel mensen wel overzicht van hun eigen taak hebben, maar weinig samenhang herkennen in het grotere plaatje en het werk van anderen.

Gebrekkige flow

In de praktijk blijkt veel tijd en energie verspild te worden doordat mensen op elkaar wachten of elkaar niet versterken.

Onvoldoende samen leren

Complexe trajecten, projecten en programma’s lopen vast doordat we onvoldoende samen leren.

Meer vraagstukken

Samenwerking verbeteren

Sinds de start van Ruysdael werken wij in de meest uiteenlopende settings aan de verbetering van samenwerking. Kant en klare oplossingen bestaan niet, maar wel interventies die werken en een team aantoonbaar naar een structureel hoger niveau tillen. Waar het om draait is dat je met elkaar het gesprek aangaat, van elkaar leert en werkt aan de condities die meer mogelijk maken.

impuls geven
samen winnen
Ontwikkelen en opleiden

Individueel

Samenwerking begint met een optimale mindset. Lees over ons onderzoek, volg de masterclass of neem contact op.

Team

Til jouw team of samenwerkingsverband naar een next level van samenwerking met de successversneller voor teams.

Grotere geheel

Al doe je nog zo je best als persoon of als team, het gaat ook om het grotere plaatje. Kies voor onze aanpak van portfolio’s

Meer oplossingen