Projecten

Onze kijk op projecten

Professionele projecten gaan over het samen beheersen van projecten en zijn gebouwd rondom een gedegen Governance, vakkundig projectmanagement en worden ondersteund door een adequate project(management)infrastructuur. Een projectomgeving waar zowel aandacht is voor de proces als de menskant met als doel het op wendbare (Agile) wijze realiseren van resultaten met toegevoegde waarde voor de organisatie.

Competence

De dingen goed doen

Goed projectmanagement zorgt voor voorspelbare projecten, gedragen doelen,  afgestemde verwachtingen en samen in control zijn, gewoon professioneel projectmanagement.

Rafting

Wendbaar zijn

Alleen wanneer je wendbaar werkt in projecten, kun je het project snel in lijn brengen met gewenste veranderingen in de verwachte Benefits. Meer over Agile.

benefits

De goede dingen doen

Doen we nog steeds de juiste dingen passend bij de gewenste Benefits? Dé belangrijkste vraag die het projectmanagement zich continu behoort te stellen en beantwoorden. Meer over Benefits.

Projectmanagement vraagstukken

Projecten zijn van alle tijden. Of het nu gaat om traditionele projecten of om agile projecten. De kunst van het uitvoeren van projecten gaat over het beheersen van projecten. Veel organisaties worstelen met de veelheid aan projectmanagementmethoden, -technieken en -vaardigheden. Hoe zorg je voor een goed resultaat (doelgericht en efficiënt)? Hoe ga je dan om met sturing, samenwerking en wendbaarheid in projecten?

Glazen bol

Voorspelbare resources

Een belangrijke oorzaak van onvoorspelbaarheid van projecten, heeft te maken met ontbrekend of ontoereikend resource management in organisaties. Meer over Resourcemanagement.

Best of both worlds

‘The best of both worlds’

Een wendbare of Agile werkstijl kan in een traditionele projectomgeving makkelijk worden vertaald naar een simpel en effectief, hybride managementproces. Meer over Agile projectmanagement

Goal

Effectgericht projectmanagement

We zijn gewend om te sturen op tijd, geld, kwaliteit en scope, maar weten nauwelijks of de effecten, de Benefits ook daadwerkelijk worden bereikt. Meer over Benefitmanagement.

Projectmanagement oplossingen

Projectmanagement is al sinds 1994 ons belangrijkste speerpunt. De kern van onze expertise is gelegen in een integrale benadering van het werkveld. Centraal daarin staat onze vaardigheid om mensen te verbinden, om onze kennis en ervaring met methoden en technieken effectief in te zetten en om professioneel projectmanagement in de hele organisatie op te lijnen.

Projectmanager

Goede projectmanagers

Om projecten doelgericht (effect-, resultaat-, mensgericht) en efficiënt te laten verlopen, zul je projectmanagers moeten ontwikkelen en soms gewoon een Ruysdael projectmanager moeten inhuren.

Agile

Agile werken in projecten

Een Agile benadering kan ook in traditionele projecten een bijdrage leveren aan de effectiviteit en efficiency van de uitvoering van deze projecten. Volg een training

Benefits

Businesscase

De businesscase van een project benoemt de verwachte Benefits. Op basis van de business case worden investeringsbeslissingen genomen door de opdrachtgever. Download onze businesscase template.