Het beste uit 2 werelden

Onze kijk op Agile en projecten

Projecten moeten sneller, wendbaarder en efficiënter. Het gaat met name om projecten waar niet met dedicated teams gewerkt wordt, maar waar wel multidisciplinaire samenwerking nodig is om succesvol te zijn. Agile staat voor kort cyclisch werken, incrementeel opleveren en teamfocus en lijkt de oplossing. Wij integreren Agile naadloos in traditionele projectomgevingen.

agile mindset

Agile projecten

Agile werkvormen in een project toepassen verhoogt de wendbaarheid en de voorspelbaarheid. Meer over agile projecten

REact tool 4 retrospective

Projecten en agile

Dedicated teams binnen een project die Agile werken, vergroot het lerende vermogen en de productiviteit van de teams. Meer over projecten en agile

voorspelbare projecten

Agile organisaties

Agile organisaties kiezen de juiste organisatievorm voor veranderingen, waardoor deze sneller en bestendiger worden gerealiseerd. Meer over agile organisaties

Agile projecten

Geef je project meer wendbaarheid door:

  • Het verbeteren van de samenwerking in en om het team.
  • Een effectievere feedbackloop, waardoor sneller en beter wordt geleerd.
  • Het toepassen van Agile projectmanagement.
  • Het toepassen van Agile ontwikkelmethoden.

Projecten en agile

Projecten die in een Agile omgeving beter presteren:

  • Dedicated teams halen een hogere velocity.
  • Absolute randvoorwaarde voor effectiviteit is een collectieve context over de te creëren business value.
  • Het managen van de ritmeverschillen tussen agile teams, projecten en beheer, vraagt een focus op flow van activiteiten.

Agile organisaties

Agile organisaties kiezen de juiste organisatievorm voor veranderingen, waardoor deze sneller en bestendiger worden gerealiseerd:

  • Werken niet met dogma’s.
  • Kenmerken zich door een gedragen visie.
  • Weet een ieder welke bijdrage zijn taak heeft aan het grotere geheel.