Zoek
In het merendeel van de organisaties zijn projecten de meest toegepaste werkvorm (bron portfoliomanagementonderzoek 2021)

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening, bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.

Het beste uit 2 werelden

Projecten moeten sneller, wendbaarder en efficiënter. Als antwoord op deze uitdaging wordt vaak Agile werken geïntroduceerd. Agile staat voor kort cyclisch werken, incrementeel opleveren en teamfocus en lijkt de oplossing. Het lijkt vaak of je tussen deze 2 werelden moet kiezen, terwijl beide in bepaalde situaties meerwaarde hebben. Wij integreren Agile naadloos in projectomgevingen.

Agile projecten

Agile werkvormen in een project toepassen verhoogt de wendbaarheid en de voorspelbaarheid.


Geef je project meer wendbaarheid door:

  • Het verbeteren van de samenwerking in en om het team.
  • Een effectievere feedbackloop, waardoor sneller en beter wordt geleerd.
  • Het toepassen van Agile projectmanagement.
  • Het toepassen van Agile ontwikkelmethoden.
Projecten en agile

Dedicated teams binnen een project die Agile werken, vergroot het lerende vermogen en de productiviteit van de teams.

Projecten en Agile presteren beter:

  • Dedicated teams halen een hogere velocity.
  • Een collectieve context over de te creëren business value is een absolute randvoorwaarde voor effectiviteit.
  • Het managen van de ritmeverschillen tussen agile teams, projecten en beheer, vraagt een focus op flow van activiteiten.

 

Agile organisaties

Agile organisaties kiezen de juiste organisatievorm voor veranderingen, waardoor deze sneller en bestendiger worden gerealiseerd.

Agile organisaties kenmerken zich door:

  • Het ontbreken van dogma’s.
  • Een gedragen visie.
  • Iedereen weet welke bijdrage zijn taak heeft aan het grotere geheel.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.