Zoek

Projecten gestructureerd opzetten professionaliseren

Projectmanagement gestructureerd opzetten professionaliseren

Essentieel bij projectmanagement is dat de projectstructuur en bedrijfscultuur goed zijn opgelijnd. Wanneer dit het geval is komen projectresultaten vanzelfsprekend tot stand en worden de projectdoelen gerealiseerd.

Ruysdael ondersteunt jouw organisatie met de inrichting en uitvoering van projectmanagement en projecten, het professionaliseren van projectmanagement, het inrichten van agile projecten. Wij hanteren hierin een aanpak waarin alle aspecten van verandering worden meegenomen, waarbij de mens de centrale factor is.

Professionaliseren van projectmanagement

Hoe optimaliseer ik de voorspelbaarheid van mijn projectresultaten? Het antwoord op die vraag is het resultaat van het professionaliseren van projectmanagement.  Hierbij is van belang dat er een balans is tussen zelfsturing en integrale beheersing, welke ontstaat wanneer je de projectstructuur goed op de bedrijfscultuur laat aansluiten.

Het opzetten van professionele projectstructuur omvat de introductie van een infrastructuur waarmee eenduidige informatie beschikbaar kan worden gesteld aan alle belanghebbende rondom projecten. Hiermee wordt de basis gelegd om (zelf) te sturen en integraal te kunnen beheersen. Bestaande projectmethoden, zoals PRINCE2 en SaFe, worden hiervoor vaak gebruikt.

Met eenduidige informatie kan je sturen, maar dat betekent nog niet dat je projecten succesvol zijn. Het resultaat van een project hangt veelal af van de resultaten van het verrichte werk van de mensen in en rondom het project. De projectomgeving beïnvloed de mate waarin de mensen bereid en gemotiveerd zijn om te werken en te communiceren. In een goede projectomgeving zullen mensen zich veilig voelen om pijnpunten op tijd door te communiceren. Hierdoor zal er meer tijd beschikbaar zijn om te sturen, wat de kans op een beter en voorspelbaarder  projectresultaat vergroot.

Projectmethoden

Projectmethoden helpen bij het sturen en beheersen van projecten. De keuze voor welke methode het best toepasbaar is hangt af van de gekozen werkwijze; waterval (PRINCE2), agile (SaFe) of hybride. Het bepalen van de best passende werkwijze hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard van het project, de vereisten, de projectomgeving en de beschikbare middelen.

Meer weten over deze verschillende werkwijzen of welke methoden voor jou het beste werkt? Neem contact op!

Een greep uit onze dienstverlening:

Gerelateerde diensten:

Advies van een Ruysdaeler?

Praktijkvoorbeeld Drinkwaterbedrijf

Manager Asset Management van een drinkwaterbedrijf sprak op de bijeenkomst ‘Professionaliseren Projectmanagement’ over hoe Ruysdael en het drinkwaterbedrijf samen hebben gewerkt aan het verder professionaliseren van projectmanagement. Het drinkwaterbedrijf besteedt zo’n 25-30% van het jaarbudget aan projecten. Er werd een begin gemaakt met het (verder) professionaliseren van projectmanagement. Doelstelling was met name het vergroten van voorspelbaarheid van projecten. Het verandertraject startte op zolder in het toenmalige kantoor van Ruysdael in Maarn. Een sessie met als resultaat een gedragen visie en een samenhangende aanpak bij alle betrokkenen. Het verandertraject dat daarna volgde kenmerkte zich door een werkwijze met als belangrijke elementen:

  • Gedragenheid door het management vanaf het begin;
  • Integraal en samenhangende aanpak;
  • Aandacht voor stijl van leidinggeven;
  • Het drinkwaterbedrijf is eigenaar van het verandertraject en integreert de veranderingen in het dagdagelijks werk.

Twee jaar later, kijkt de de Manager Asset Management terug op een soms moeizaam verandertraject. “Omdat wij als stuurgroep van de pilotprojecten vanaf het begin gingen voor compacte, kwalitatief goede documenten, werden we in de organisatie al de ’terugstuurgroep’ genoemd, terwijl onze intentie was om hulp te bieden” Maar het resultaat van het verandertraject is samengevat: eigenaarschap, projecten in-control, rust en vertrouwen in de organisatie.

.

Meer weten over succesvol projectmanagement?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Meer weten over succesvol projectmanagement?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.