Projectmanagement

Zorgen dat het gebeurt

Veranderingen worden steeds complexer van aard waarbij meer partijen betrokken zijn en externe afhankelijkheden toenemen. Impact, wendbaarheid en snelheid zijn in toenemende mate de elementen waaraan succes van een verandering wordt afgemeten. Als Ruysdael hanteren wij een aanpak waarin alle aspecten van de verandering worden meegenomen, waarbij de mens de centrale factor is. Immers de verandering beklijft beter als mensen zich identificeren met de verandering.

Wij helpen u op de volgende gebieden

Het vernieuwen versnellen

Kortcyclisch werken vanuit het grote plaatje

 

Plan naar actie

Complexe veranderingen succesvol in uitvoering krijgen

 

professionele projectomgevingen

Een op elkaar ingespeelde organisatie waarbinnen succesvolle projecten worden gerealiseerd

Een greep uit onze producten en diensten

Voorspelbaarheid

Het ontwikkelen van de organisatie om projecten beter te beheersen en voorspelbaar te maken.

waterlab

Stuurgroepen

We zorgen dat stuurgroepen effectief en efficiënt functioneren.

Project-management

We verbinden autonome professionals om gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening, bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.

Focus met ruwe data

Herstart

Vastgelopen veranderingen succesvol in uitvoering krijgen.

Review

Second opinion op een project of projectorganisatie.

balans digitaal werken

Hybride werken

Synergie creëren tussen projecten en agile werken voor een maximale voorspelbaarheid.

Roadmapping

Het maken en begeleiden de opzet van heldere en haalbare roadmaps.

Voorbeeldtrajecten

Piket

Bij waterleidingbedrijf Vitens wordt veel aandacht besteed aan samenwerking, het delen van kennis, en het professionaliseren van ons projectmanagement. Eén van de initiatieven om het management en de voorspelbaarheid van projecten te professionaliseren was het door Ruysdael samen met Vitens uitgevoerde programma Piket (PRojecten In de KETen). Hierdoor kan Vitens haar projecten vaker volgens de planning opleveren. Door een betere planning en controlecyclus kan zij bovendien haar bovengrondse en ondergrondse investeringen efficiënter op elkaar afstemmen.

Vastgelopen project

Nadat de sourcingstraject van de ICT infrastructuur bij een overheidsinstelling ernstig is vertraagd, is Ruysdael ingeschakeld om dit vlot te trekken. Kenmerkend voor de situatie was: het ontbreken van een gemeenschappelijk beeld van wat er nog moest gebeuren, nieuw op te zetten dienstverlening op diverse onderwerpen waar klant- en leverancierszijde beiden nauwelijks ervaring mee hebben. Ruysdael heeft het traject tot een afronding gebracht door een aanpak waarbij een gemeenschappelijk beeld ontstond wat er moest gebeuren. Hierdoor is gedurende de uitvoering de scope bijgesteld tot een voor beide partijen acceptabele en werkbare omvang.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.