Zoek

Succesvolle projecten gestructureerd opzetten leiden uitvoeren

Succesvolle projecten gestructureerd opzetten leiden uitvoeren

Bij Ruysdael begrijpen we dat het essentieel is om projectresultaten  beheerst en voorspelbaar op te leveren, die aansluiten bij de verwachtingen van de opdrachtgever.

De belangrijkste succesfactoren hiervoor zijn:

  • Governance: projectstructuur en bedrijfscultuur zijn op elkaar afgestemd
  • Projectaanpak: de aanpak is op maat en passend bij het gewenste resultaat (waterval, agile, hybrid, etc.)
  • Leiderschap en samenwerking: projectmanagers en hun teams dragen geïnspireerd bij aan een succesvolle, effectieve samenwerking.

Ruysdael ondersteunt jouw organisatie met het inrichting en uitvoeren van projectmanagement en projecten op basis van haar gelaagde aanpak, gebaseerd op onder andere de bovenstaande succesfactoren.

Professionaliseren van projectmanagement

Verbeter de voorspelbaarheid van projectresultaten door een evenwichtige integratie van de bovengenoemde succesfactoren. Bij Ruysdael ondersteunen we het opzetten van professioneel projectmanagement met een gelaagde aanpak, dat omvat:

  • Inrichting en begeleiding van stuurgroepen.
  • Selectie van een projectmethodologie die past bij de specifieke eisen van project en organisatie.
  • Ontwikkeling van zowel de projectmanager als het projectteam.

Het fundament onder professioneel projectmanagement is gelegen in een structuur die veelal afkomstig van (een combinatie van) bestaande projectmethoden zoals PRINCE2, Scrum en SaFe. Maar succesvol projectmanagement staat of valt met de optimale afstemming tussen projectstructuur en -cultuur. Hiermee wordt de basis gelegd voor succesvolle en voorspelbare projectresultaten.

Een greep uit onze dienstverlening:

Gerelateerde diensten:

Advies van een Ruysdaeler?

Praktijkvoorbeeld Drinkwaterbedrijf

Manager Asset Management van een drinkwaterbedrijf sprak op de bijeenkomst ‘Professionaliseren Projectmanagement’ over hoe Ruysdael en het drinkwaterbedrijf samen hebben gewerkt aan het verder professionaliseren van projectmanagement. Het drinkwaterbedrijf besteedt zo’n 25-30% van het jaarbudget aan projecten. Er werd een begin gemaakt met het (verder) professionaliseren van projectmanagement. Doelstelling was met name het vergroten van voorspelbaarheid van projecten. Het verandertraject startte op zolder in het toenmalige kantoor van Ruysdael in Maarn. Een sessie met als resultaat een gedragen visie en een samenhangende aanpak bij alle betrokkenen. Het verandertraject dat daarna volgde kenmerkte zich door een werkwijze met als belangrijke elementen:

  • Gedragenheid door het management vanaf het begin;
  • Integraal en samenhangende aanpak;
  • Aandacht voor stijl van leidinggeven;
  • Het drinkwaterbedrijf is eigenaar van het verandertraject en integreert de veranderingen in het dagdagelijks werk.

Twee jaar later, kijkt de de Manager Asset Management terug op een soms moeizaam verandertraject. “Omdat wij als stuurgroep van de pilotprojecten vanaf het begin gingen voor compacte, kwalitatief goede documenten, werden we in de organisatie al de ’terugstuurgroep’ genoemd, terwijl onze intentie was om hulp te bieden” Maar het resultaat van het verandertraject is samengevat: eigenaarschap, projecten in-control, rust en vertrouwen in de organisatie.

.

Meer weten over succesvol projectmanagement?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Meer weten over succesvol projectmanagement?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.