Portfoliosturing, next level portfoliomanagement

Impact maken in een wereld van schaarste

Portfoliomanagement ontwikkelt zich binnen steeds meer organisaties in Nederland. Het besef ontstaat dat een bewuste sturing op je veranderportfolio kan leiden tot een (concurrentie)voordeel. Juist in een wereld die razendsnel verandert, waar wendbaarheid essentieel is en mede door maatschappelijke transities afhankelijkheden van andere partijen toenemen, vormt portfoliomanagement het kompas om op de strategische koers te blijven. 

Het portfoliomanagement proces wordt daarmee steeds vaker een integraal onderdeel van de dagelijkse besturing van de organisatie. Daarbij ontwikkelt portfoliomanagement zich van control op de veranderinitiatieven, via bewaken van de baten cq effecten tot een essentiële schakel bij het besluiten over en besturen van de verandering. Verdere digitalisering van portfoliosturing is daarbij een randvoorwaarde.

 

Wij helpen u met het bereiken van de volgende effecten:

Strategische wendbaarheid

Kortcyclisch sturen met een lange-termijnvisie en invloed uit je omgeving

 

Portfolio in balans

Een maximale impact in een groot en dynamisch portfolio

Portfolio in control

Samen werken aan een voorspelbaar portfolio

Een greep uit onze producten en diensten

Strategy alignment

Definieer je portfolio met maximale impact op je strategische doelen en te realiseren benefits.

Prioriteren

Loopt je portfolio vast? Binnen 1 dag definiëren, dimensioneren en prioriteren we samen je portfolio.

Benefit management

Meer rendement halen uit je portfolio door een effectgerichte besturing van je portfolio teneinde je benefits te realiseren.

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening, bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.

Resource planning

Het inrichten van de portfolioresourceplanning waardoor beter zicht komt op de maakbaarheid en een realistisch en voorspelbaar portfolio ontstaat

Next step

Met de portfolioscan breng je de volwassenheid van het portfolioproces in kaart en definieer je vervolgstappen voor de verder ontwikkeling

Rapportage

Het inrichten van een adequate informatievoorziening en rapportage op basis waarvan gefundeerde besluiten over het portfolio worden genomen

samenhang informatie

Ketenportfolio's

Organiseer portfolio's tussen organisaties, bijvoorbeeld voor grote maatschappelijke transities als circulariteit

Digitalisering

Er komt steeds meer gegevens beschikbaar voor de besturing van het portfolio. Hoe structureer en organiseer je deze gegevens tot informatie.

Governance

Het beschrijven en implementeren van de Governance rondom het portfolio in samenhang met de reguliere organisatie

Hybride

Het creëren van synergie tussen de Agile en project aanpak, waardoor het 1+1=3 effect wordt bereikt

Opleidingen

Ontwikkel je als team of persoon verder met één van onze opleidingen op het gebied van portfoliosturing

Voorbeeldtrajecten

Implementeren Governance

Voor een complexe overheidsorganisatie hebben we de Governance beschreven en geïmplementeerd. Eerst is op interactieve wijze de Governance beschreven en voorgelegd aan de directie.
Na goedkeuring heeft implementatie plaatsgevonden door middel van voorlichtingssessies, workshops en on-the-job-coaching. Daarbij is niet alleen aandacht gegeven aan de formele kant van de Governance, maar ook aan het aspect samenwerking.
Het resultaat is een gedragen een eenduidig beeld over hoe besluitvorming over het portfolio plaatsvindt en welke gedragsregels daarbij van belang zijn.

Opschalen portfolio

Voor een asset-gedreven organisatie is een onderbouwd portfolio vastgesteld met een doorkijk van 60 maanden. Daarbij is aangetoond dat opschaling van het portfolio vanuit business-perspectief noodzakelijk is.
Naast opschaling is het lopende portfolio opnieuw beoordeeld op nut en noodzaak en hebben bijstellingen plaatsgevonden.
Last but not Least is ook onderbouwd in hoeverre het portfolio maakbaar is en in welk tempo opgeschaald kan worden door de realiserende, deels externe partijen.

Bekijk de video over portfoliomanagement
Bekijk de video over het benefitmanagementframework