Portfoliomanagement

Onze kijk op het werkveld

Portfoliomanagement is het managen van alle initiatieven om de strategische doelen van een organisatie te realiseren: de bestaande business, innovatiedoelen en projecten en programma’s. Zo ontstaat innovatiekracht. Verbinding, in de vorm van goede samenwerking en een gemeenschappelijke visie, is daarbij essentieel om te komen tot slimme keuzes die een meerwaarde hebben voor de organisatie en de omgeving.

stategy alignment

Strategie realisatie

Portfoliomanagement faciliteert strategie realisatie en is daarmee de collectieve taak van het senior management. Lees meer

Benefits realiseren

Integrale Benefit sturing

Om de strategie te realiseren is sturen op Benefits leidend en zijn controlemechanismen ondersteunend. Lees meer

Agile sturen

Collectief boven individueel

Samenwerking en gaan voor het gemeenschappelijk belang is van hoog tot laag de drager van effectief portfoliomanagement. Lees meer

Portfoliomanagement vraagstukken

Portfoliomanagement gaat over de waardecreatie door een organisatie en heeft vraagstukken over vele gerelateerde onderwerpen. In groter lijnen zijn er vraagstukken op het vlak van strategie, integrale besturing, samenwerking en adaptiviteit.

governance

Versnellen portfoliomanagement

Volwassenheidsmodellen laten je stappen doorlopen die veel tijd kosten, kan het niet sneller? Lees meer.

gedeelde visie

Van in control naar Benefits

Alle veranderinitiatieven lopen op een gecontroleerde wijze, waarom blijven de benefits uit? Lees meer.

Samen weten

Bestuurbaar Agile portfolio

Hoe helpt portfoliomanagement om tot een gemeenschappelijke koers te komen zonder de vrijheid in te perken?Lees meer

Portfoliomanagement oplossingen

Portfoliomanagement is de laatste twintig jaar een van onze speerpunten. De kern van onze expertise is een integrale benadering van het werkveld. Centraal daarin is onze vaardigheid om mensen met elkaar te verbinden en de inhoud of besturing in de hele organisatie op te lijnen.

volgende stap

Het Ruysdael Benefit Model

Benefit denken tot in de haarvaten van de organisatie. Met een cultuur van transparantie, leren en denken in effecten. Lees meer

Ontwikkelen en opleiden

Leren en ontwikkelen

Certificering, maatwerk, persoonlijke ontwikkeling en masterclasses op het gebied portfoliomanagement en projectmanagement. Lees meer

samenwerking verbeteren

Agile versterkt Portfoliomanagement

Wij zorgen dat Agile teams hun vrijheid behouden en een collectieve koers hebben! Lees meer