Portfoliomanagement

Portfoliomanagement gaat over het managen van alle initiatieven om de strategische doelen van een organisatie te realiseren: de bestaande business, innovatiedoelen en projecten en programma’s. Samenwerken en een gemeenschappelijke visie zijn daarbij essentieel om te komen tot slimme keuzes die een meerwaarde hebben voor de organisatie als geheel.

Ik wil

Strategy Alignment

Benefits realiseren

Agile portfoliomanagement

  • Het gaat over collectieve wendbaarheid
  • Onze aanpak gaat uit van 3 pijlers
  • In onze visie versterkt Agile Portfoliomanagement

Een voorspelbaar portfolio

Ik zoek

Selfassessment

  • In 30 minuten een zelfbeeld
  • Vul de vragenlijst in
  • Je krijgt een rapport

Opleiden en ontwikkelen

Hulp bij een volgende stap

Advies en ontwikkeling

  • Niet gevonden wat je zocht
  • Neem vrijblijvend contact op.

Portfoliomanagement benchmark

Benieuwd waar jouw organisatie staat op het gebied van portfoliomanagement? Vul de scan in en vergelijk je met tientallen organisaties binnen Nederland.

Het portfoliomanagement rapport 2018

Ook dit jaar hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rondom portfoliomanagement in Nederland.   —————- —————- ————-

Speel de portfoliogame

Ervaar wat het is om als portfolioboard de uitvoering van een projectportfolio te managen. Een game die inzicht geeft in de harde en zachte succesfactoren.