Portfoliomanagement

Portfoliomanagement gaat over het managen van alle initiatieven om de strategische doelen van een organisatie te realiseren: de bestaande business, innovatiedoelen en projecten en programma’s. Samenwerken en een gemeenschappelijke visie zijn daarbij essentieel om te komen tot slimme keuzes die een meerwaarde hebben voor de organisatie als geheel.

Ik wil

Strategy Alignment

Benefits realiseren

Agile portfoliomanagement

  • Het gaat over collectieve wendbaarheid
  • Onze aanpak gaat uit van 3 pijlers
  • In onze visie versterkt Agile Portfoliomanagement

Een voorspelbaar portfolio

Ik zoek

Selfassessment

  • In 30 minuten een zelfbeeld
  • Vul de vragenlijst in
  • Je krijgt een rapport

Opleiden en ontwikkelen

Hulp bij een volgende stap

De portfoliogame spelen

Portfoliomanagement benchmark

Benieuwd waar jouw organisatie staat op het gebied van portfoliomanagement? Vul de scan in en vergelijk je met tientallen organisaties binnen Nederland.

Het portfoliomanagement rapport 2018

Download hier het meest recente rapport, met daarin de landelijke resultaten en trends op het gebied van portfoliomanagement.    ————-

Benefits realiseren

Benefits realiseren blijft één van de lastigste opgaven voor een organisatie. Met onze aanpak krijgt u maximaal grip op dit proces en dringt het benefit denken door tot in de haarvaten van de organisatie.