Zoek

Samenwerking en netwerken

Innovatie vindt plaats in een netwerk van organisaties, zoals bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en belangenorganisaties. In knooppunten van dit netwerk of speelveld ontstaan samenwerkingen rond bepaalde thema’s, producten en diensten. Die samenwerkingen, zoals overleggen of (project)teams, zijn onderdeel van het speelveld als verlengstuk van de aangesloten organisaties, maar hebben ook een eigen identiteit en taakopvatting rond de gezamenlijke opgave of ambitie. Er zijn dus meerdere perspectieven, belangen en onderliggende waardesystemen die samen een krachtenveld vormen rond en binnen het overleg of team. Vanuit het team of overleg gezien zijn de direct aangesloten organisaties in het netwerk een omgeving: een context met een scala aan waardesystemen en structuren.

Wat is de contextscan?

De contextscan is een analyse- en dialoogtool voor samenwerkingsverbanden van organisaties. Met een vragenlijst geeft u uw beeld over het waardesysteem van een aangesloten organisatie en er zijn ook vragen over het team of overleg waarin de organisatie deelneemt. Door de antwoorden van verschillende deelnemers aan een samenwerkingsverband te combineren en door specifieke vragen over de samenwerking ontstaat een contextprofiel. Hiermee bespreekt u welke invloed het krachtenveld heeft op uw samenwerking. Het maakt helder hoe de omgeving (context) van een samenwerkingsverband zowel energie kan geven als spanningen kan veroorzaken in de operationele, tactische en strategische besluitvorming en samenwerking van een project, programma of ketenverband. Door de analyse ontstaat een gedeeld beeld over de huidige situatie en over specifieke verbeteringen in zowel de communicatie met de omgeving als binnen de actieve samenwerking.

Deze scan is ontwikkeld door de SDO Hogeschool en Ruysdael in het kader van de ondersteuning van maatschappelijke transities. Zo is het een standaard instrument in het het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Rien van Leeuwen. 

 
clanorganisatie
Bureaucratische organisatie
rationele organisatie
professionele organisatie
vlechtwerkorganisatie
Clanorganisatie

In organisaties met een waardesysteem gericht op ‘sociale veiligheid’ staan wederkerigheid, trouw, trots en een familiegevoel centraal.

Machtsorganisatie

In organisaties met een waardesysteem waarin ‘macht en energie’ centraal staan zijn strijdvaardigheid, snelheid van handelen, daadkracht en een ‘we-can-do-it’ cultuur kenmerkend.

Bureaucratische organisatie

Organisaties met een waardesysteem gericht op ‘orde en structuur’ zijn stabiele en betrouwbare organisaties waar taakgerichtheid, compliance en standaardisatie centraal staan.

Rationele Organisatie

Organisaties met een waardesysteem gericht op presteren en ‘succes’ zijn ondernemende organisaties waar pragmatisme, het benutten van kansen en voortdurend willen verbeteren centraal staan.

Professionele organisatie

In organisaties met een op de gemeenschap georiënteerd waardesysteem zijn veelal professionele organisaties waarin solidariteit, dialoog, samenwerking en gezamenlijk leren centraal staan.

Netwerkorganisatie

Organisaties met een waardesysteem dat ‘synergie’ ondersteunt zijn veelal ‘netwerkorganisaties’ waarin onafhankelijkheid, eigenaarschap en (maatschappelijke) impact centraal staan.

Mocht door extra beveiligingsinstellingen van uw computernetwerk het onderstaande invulscherm niet zichtbaar zijn log dan in via deze link. 

De vragenlijst is ontwikkeld door SDO Hogeschool en Ruysdael. Neem contact op met Marcel van Marrewijk en Ruysdael. De illustraties zijn verzorgd door SDO Hogeschool. De scan- en analyse-infrastructuur is eigendom van Ruysdael.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.