Achtergrond

Een goede methode, sturing en structuur bepaalt het succes van een innovatie, verandering of project. Toch is de menselijke factor, ofwel de sociale innovatie, meer doorslaggevend op de weg naar een duurzaam effect. Ruysdael heeft sinds 2004 de ervaringen met vele verschillende projecten, programma’s en verandertrajecten vertaald naar zeven samenhangende menselijke succesfactoren die doorslaggevend zijn voor een succesvolle verandering.

De Ruysdael succesfactorscan is sinds 2013 een bewezen interventie-instrument in een scala van contexten en toepassingen. Het instrument is onder andere in gebruik voor:

Doe hier de Ruysdael succesfactorscan