versnelling
a2Results™ is onze formule voor ‘acceleratie naar succesvolle resultaten’. Een totaalpakket van kennis, tools en interventies voor verbetering, verandering en innovatie.
Het is ook een interventie-tool
Elk van de 35 vragen grijpt terug naar praktische tips, interventies en tools. Voor verschillende contexten, zoals operationele teams, keten-verbanden, projecten en portfolio-omgevingen.
Maatwerk interacties
Er zijn verschillende manieren om individueel of samen te spelen met de succesfactoren. Er is een “serious game” en voor elk van de factoren is er een masterclass. Voor de portfolio-omgevingen hebben we een speciale scan en game. Ook voor het OR-werk hebben we oplossingen.
Doe hier de Ruysdael succesfactorscan

Achtergrond

Een goede methode, sturing en structuur bepaalt het succes van een innovatie, verandering of project. Toch is de menselijke factor, ofwel de sociale innovatie, meer doorslaggevend op de weg naar een duurzaam effect. Ruysdael heeft sinds 2004 de ervaringen met vele verschillende projecten, programma’s en verandertrajecten vertaald naar zeven samenhangende menselijke succesfactoren die doorslaggevend zijn voor een succesvolle verandering.

Succesfactoren voor mensenwerk

collectieve context-180

Succesfactor: Werken in een collectieve context

Een gedeeld en samenhangend beeld over de uitkomst en aanpak verhoogt de kans dat iedereen het wil meemaken.

Successtrategie: Samenhang. We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomst ‘mee te maken’.

co-creatie-180

Succesfactor: Co-creatie

Succesvolle samenwerkingsverbanden en teams werken wendbaar in een onderlinge flow.

Successtrategie: Krachtig en slim samenwerken. We inspireren elkaar en stemmen onderling af om duurzame uitkomsten neer te zetten.

leiden-180

Succesfactor: Leiderschap 

De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel.

Successtrategie: Zelf initiatief nemen. Door voorbeeldgedrag en positieve interactie stimuleren we elkaar om in beweging te blijven naar het doel.

communiceren-180

Succesfactor: Interpersoonlijke communicatie

Door een goede onderlinge communicatie ontstaat er eerder samenhang en wendbaarheid. Het voorkomt meerwerk of frustratie.

Successtrategie: Blijf fit en stem af. We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen.

leren-180Succesfactor: Leren en kennisdeling 

Overzicht van afhankelijkheden en inzicht in oorzaken van problemen is nodig om goed te kunnen anticiperen.

Successtrategie: Anticiperen door samen te leren. We delen kennis en ervaring met elkaar om direct in de praktijk toe te passen.

verandering faciliteren-180Succesfactor: Verandering faciliteren

De beste resultaten ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen die samen flexibel kunnen zijn.

Successtrategie: Groot denken en behendig doen. Indien nodig veranderen we de onderliggende sturing, structuur en mindset.

authentiek handelen-180Succesfactor: Authentiek handelen

Inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding kunt leggen tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.

Successtrategie: Doe wat zin heeft. We balanceren individueel en collectief onze keuzes met een focus op het grotere geheel