Digitalisering

Digitalisering is een breed begrip. De bottom line: Het draait steeds meer om informatie die verwerkt en opgeslagen is in geautomatiseerde systemen. Dit zorgt voor fundamentele verandering in ons persoonlijke leven en het raakt organisaties in het hart van de bedrijfsvoering. Digitalisering versnelt transities, zoals op het vlak van energie, mobiliteit en circulariteit. Digitalisering geeft enorme kansen voor transparantie en nieuwe businessmodellen, maar heeft tegelijkertijd ook allerlei keerzijden als het gaat om privacy, veiligheid en inclusiviteit.

Online samenleving van de toekomst

Het is niet meer de vraag of, maar hoe digitalisering onze samenleving en werk gaat veranderen. Het blijft een dynamisch samenspel tussen technologische ontwikkeling en ons aanpassingsvermogen als mens en maatschappij. Ruysdael richt zich op drie belangrijke trends:

  • De big data trend is een ontwikkeling naar een meer integrale sturing door het combineren, en aggregeren, van data uit verschillende bronnen. Het is juist de combinatie van ‘koude, gestandaardiseerde ‘ en ‘warme, intuitieve’ data die de kwaliteit van besluitvorming kan verbeteren. Door digitalisering verbetert de besluitvorming en daardoor de (be)sturing. Volledig centrale of volledig autonome sturing bestaat niet meer. Het is allemaal een kwestie van interactie.
  • Samenwerkingsplatformen bestaan reeds in alle soorten en maten: van workflow systemen tot en met matchingsystemen voor goederen, diensten en arbeid. Op alle schaalniveau’s, van teams tot markten, nemen de technische en functionele mogelijkheden toe. Organisaties worden geconfronteerd met nieuwe business modellen of kiezen daar zelf voor. Dit trekt een wissel op bestaande systemen, informatie en processen, die sneller moeten veranderen dan ooit.
  • Digitalisering verandert ons werk. Zo is de trend naar thuis- en online samenwerking alleen maar versneld door de COVID pandemie. Dit is pas het begin, als je ziet welke invloed bijvoorbeeld artificial intelligence, virtual reality en online leeromgevingen gaan hebben op hoe we ons werk beleven. De sleutel ligt bij het vinden van een optimum: het vinden van de balans waar technologie bijdraagt aan zowel een positieve werkbeleving, als de productiviteit en meer waardecreatie.

Verbinding met innovatiekracht

Overal waar we samen een (duurzaam) doel of resultaat nastreven zal de mate van succes afhangen van onze interactie. Denk aan saamhorigheid, samenhang, samenwerking, kennisdeling en gedeeld leiderschap. Beeldvorming bepaalt voor een groot deel onze interactie. Ongeacht de organisatievorm zal de uitwisseling van beelden, kennis en acties zorgen voor meer wendbaarheid en gezamenlijke mogelijkheden. We noemen dit verbinding met innovatiekracht.

Wat is digitalisering?

Hoe willen wij bijdragen?

Vanuit onze expertise willen wij bijdragen aan een positieve impact van digitalisering onder andere door:

  1. Het ontwikkelen en inrichten van hybride organisatievormen met een betere integrale sturing en gebruik van big data.
  2. Het ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen organisaties.
  3. Het in balans brengen van verander- en verbeterinitiatieven voor een wendbare gezamenlijke koers.
  4. Wij geven inzicht hoe in- en externe informatie, koude en warme data kan bijdragen aan een betere besluitvorming in alle lagen van de organisatie.

Samenwerking tussen organisaties verbeteren?