Zoek
digitalisering raakt ons allemaal

Digitalisering

Verandert de kern van de bedrijfsvoering

Digitalisering, waarbij in toenemende mate en schaal data opgeslagen, gekoppeld en verwerkt wordt in systemen, zorgt voor fundamentele verandering in ons persoonlijke leven en raakt organisaties in het hart van de bedrijfsvoering. Digitalisering geeft enorme kansen voor efficiency, effectiviteit en nieuwe businessmodellen, maar heeft tegelijkertijd ook allerlei keerzijden als het gaat om privacy, veiligheid en inclusiviteit.

Vraagstukken

transacteiplatformen

platformen

Samenwerkingsplatformen zorgen voor nieuwe business modellen en processen.

Big data

Integrale sturing trekt een wissel op bestaande systemen.

Hybride werken

Op zoek naar een nieuwe balans tussen technologie, werkbeleving en waardecreatie.

Een greep uit onze producten en diensten

Strategische verkenning

Wij kickstarten uw verkenning naar de mogelijkheden en risico's van digitalisering van uw onderneming

Digitaal platform

Transactieplatformen

Hoe vertaal je de kansen en bedreigingen van nieuwe (transactie-) platformen in praktische implementaties.

integrale sturing

Visuele Dashboards

Het inrichten van actuele samenhangende dashboards voor transparante prestatie- en effectsturing.

Meer weten?

Bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.

Projectsturing

Digitaliseren van planning, rapportage en beheersing.

samenhang informatie

Integrale sturing

Ontwikkeling en inrichting van de juiste organisatievorm voor integrale sturing met gebruik van samenwerkingsplatformen en big data.

Van data naar informatie

Wij helpen met het modelleren, ontsluiten en structureren van warme en koude data rond transities en verandertrajecten

Servicemodellen

Wij helpen u met de volgende stap in de digitalisering van servicemodellen, zoals product as a service.

balans digitaal werken

Digitale werkbalans

Hoe voorkom je een fysieke overbelasting, emotionele afsluiting en gebrek aan focus.

adoptie

Adoptie

Het versnellen van de adoptie van digitaal werken.

Praktijkcases

EF313D6D-20C5-4663-A9EC-4C6A3891689B
Portfolio dashboard

Voor een complexe overheidsorganisatie hebben we een template voor een portfoliorapportage voor het senior management ontwikkeld. De voortgang en issues van tientallen projecten verdeeld over meerdere deelportfolio's is geaggregeerd, waardoor het management in enkele minuten een adequaat overzicht heeft. Op basis va de rapportage vind besluitvorming plaats over het portfolio

grensbewaking
Digitale integratie

Voor een overheidsorganisatie leverde Ruysdael een bijdrage aan integrale sturing, rapportage en het managen van onderliggende afhankelijkheden (projecten). Om de opsporing van criminelen te verbeteren, worden allerlei informatiesystemen zoals registratie van reisbewegingen, visa aanvragen, veroordeelden en signaleringssystemen op Europees niveau gekoppeld.

waterlab
Digitaliseren Lab uitslagen

Voor een drinkwaterbedrijf zorgden wij voor online inzicht in lab-rapportage, visueel gepresenteerd en realtime beschikbaar, om problemen met de kwalitieit van het water te voorkomen. Dit systeem vormt de basis voor het totaal management van het watersysteem (kwaliteit, storingen).

Future Workspace

Voor een grote netbeheerder selecteerden wij behulp van Best Value Procurement (BVP) een digitale workspace expert organsatie. Deze workspace heeft als doel het verbeteren van communicatie, samenwerking en productiviteit ten einde de digitale transformatie van bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.