Search

Duurzame Innovatie Scan

Vul de vragen in met een willekeurig e-mailadres en de code ‘6nsrfAnm‘.

Duurzame innovatie noodzaak of ambitie?

Ben je benieuwd hoe jijzelf en jouw organisatie dat ziet? Doe dan de duurzame innovatie scan en ga op het werk het gesprek aan. Over de grote veranderingen die de toekomst van organisaties vormen, maar ook over duurzame ambities die borrelen in de onderstroom van het werk. Na het invullen van deze vragenlijst zie je gelijk hoe alle anderen het zien. Een tipje van de sluier: het lijkt dat actiebereidheid richting de Sustainable Development Goals groter is bij de individuele werknemer dan bij de organisatie als geheel.

Begrippen

Duurzame Innovatie

Innovatie is een fundamentele verandering of vernieuwing in de bedrijfsvoering en strategie van een organisatie in samenhang met haar omgeving. Duurzame innovatie is gericht op duurzame doelen, zoals de SDG’s. Organisaties die gericht zijn op duurzame doelen ondernemen maatschappelijk verantwoord (MVO).

SDG’s

De 17 Social Development Goals van de VN voor een duurzame wereld in 2030.

MVO

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. Engelstalige termen voor MVO zijn Corporate (Social) Responsibility (CSR) en Sustainability.

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU die bedrijven in 2024 verplicht om over duurzaamheid en daarbij ondernomen acties  te rapporteren.

Meervoudige Waardecreatie

Dit is een organisatiestrategie, waarin een organisatie met haar activiteiten niet uitsluitend financieel-economische waarde creëert, maar ook expliciet aanstuurt op de realisatie van sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde. Het doel van de vijf stellingen is om een beeld te krijgen welke waarden uw organisatie voorop lijkt te stellen in de operationele activiteiten.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.