De wereld verandert snel

Wie achterom kijkt ziet structurele veranderingen in onze wereld en werk. Zo is de dynamiek en snelheid enorm toegenomen en werken we mogelijk al in andere business modellen. Wie vooruit kijkt kan misschien aanvoelen dat ons werk zich in een nog sneller tempo zal ontwikkelen dan we ooit hebben meegemaakt. En niet alleen vanuit een economisch, technologisch en sociaal oogpunt. Indrukwekkende transities op allerlei gebieden zullen ook invloed hebben op de manier waarop wij zelf, individueel en als samenwerkingsverband moeten veranderen om wendbaar te blijven.

mensenwerk

Duurzame innovatie is mensenwerk

Samen slim veranderen

In deze tijd, waarin de wereldbevolking en onze ‘foot print’ sneller groeit dan de planeet mogelijk aankan, is onze toekomst sterk afhankelijk van ons vermogen om samen innovatieve oplossingen te creëren. Niet alleen op het technologische vlak, maar vooral ook in de sociale dimensie, zoals andere manieren van samenwerken, leiderschap en kennisdeling. Dat geldt voor zowel het dagdagelijkse werk als voor onze economie en maatschappij. Samen slim veranderen vanuit het perspectief van het grotere plaatje. Dit noemen wij duurzame innovatie.

Samen iets neerzetten dat verder gaat

Duurzame innovatie

Bij duurzame innovatie draait het om twee woorden flexibel en optimaal. Zorgen dat je de beschikbare tijd, geld en energie optimaal gebruikt om samen iets te verbeteren, te veranderen of te vernieuwen. Zodat we wendbaar zijn en flexibel inspelen op elkaar, op de omgeving en op de toekomst.

Bij duurzame innovatie gaat het om het vinden van andere business modellen, andere manieren van samenwerken en andere manieren van organiseren. Zowel in het dagelijkse operationele werk als in projecten, programma’s, portfolio’s en transities. Niet alleen denken in structuren, maar vooral wendbaar samenwerken. De nieuwe DNA van werk. Met de a2Results® formule, een mix van kennis, tools en interventies, zoeken wij naar oplossingen en principes voor duurzaam verbeteren, veranderen en innoveren.

Duurzame innovaties

Het centrale principe bij een duurzame innovatie is samenhang. Om het herkennen en aanbrengen van verbanden en relaties. Of het nu gaat om een verandertraject, om kleine verbeteringen in de operatie of om projecten, programma’s en transities. Zorg dat oplossingen en processen optimaal aansluiten op het bestaande en op het grotere geheel. Kort gezegd: wat we samen maken moet passen en zich blijven aanpassen. Als iets past in het grotere geheel, bestaat er ook meer kans dat het langer blijft bestaan en meerwaarde blijft houden. Dan voelt het niet meer als een verandering, maar als een duurzame innovatie. Uit praktijkonderzoek bij samenwerkingsverbanden in de meest uiteenlopende contexten valt ons steeds op dat we moeite hebben de samenhang te zien.

Business ecosysteem

Duurzame innovatie kan alleen in wisselwerking met het grotere systeem. Alles heeft met alles te maken. Geen enkele mens, samenwerkingsverband of organisatie staat op zichzelf maar is altijd onderdeel van een groter geheel. Bedrijven zijn onderdeel van een keten. Elke organisatie heeft te maken met regelgeving en met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er wordt samengewerkt met leveranciers en klanten. Dat wat gemaakt of geleverd wordt is altijd een co-creatie van meerdere mensen of teams. In ons dagelijkse werk zullen we steeds meer oog voor deze gezamenlijke wendbaarheid moeten hebben, want de ‘grote’ veranderingen, zoals transities rond digitalisering, klimaat en energie, gaan steeds sneller en grijpen op alles in. Lees meer over de a2Results® Community of practice.