Effect boven resultaat

In hoeverre wordt er gestuurd op effecten van veranderinitiatieven en dus benefits, in plaats van het resultaat van een veranderinitiatief?

Principe: door te sturen op effecten neem je besluiten met de (strategische) doelen voor ogen in plaats van alleen tijd, geld, kwaliteit en scope.

Belangrijker dan resultaten
In onze organisatie wordt sturen op benefits belangrijker gevonden dan sturen op resultaten
Mogelijke interventies
 • Rapporteer in termen van benefits in plaats van resultaten
 • Schets regelmatig de benefits die je gaat realiseren met het gekozen portfolio
Gemeengoed
Benefit management is gemeengoed bij iedereen in onze organisatie
Mogelijke interventies
 • Praat in termen van benefits in plaats van resultaten
 • Stel regelmatig de vraag: als we dit project cq deze epic realiseren, wat veranderd er dan?
Doel initiatief bekend
Iedereen die aan een initiatief werkt weet het doel cq het beoogde effect van dat initiatief
Mogelijke interventies
 • Zorg voor een Clear Line of Sights tussen elk initiatief en de organisatiedoelen
 • Begin iedere bijeenkomst met het doel van het veranderinitiatief
 • Stel bij elke activiteit de vraag: wat draagt dit bij aan wat we willen bereiken?
Prioriteiten stellen
We zien het belang van het collectieve doel en stellen individueel de juiste prioriteiten
Mogelijke interventies
 • Maak expliciet hoe jouw doel binnen de organisatie doelen past
 • Weeg expliciet het belang van je eigen doel versus het organisatiedoel
Kiezen vanuit geheel
We nemen het grotere plaatje (strategische doelen) nadrukkelijk mee in onze keuzes en besluiten
Mogelijke interventies
 • Benoem expliciet wat een initiatief bijdraagt aan jouw persoonlijke doel en het organisatie doel
 • Maak een multi-criteria analyse