Search

Governance

Is er een adequate governance om benefits te managen?

Principe: duidelijke rollen en verantwoordelijkheden maximaliseren de urgentie om actief op benefits te sturen.

Business in portfolioboard
De business in onze organisatie heeft vertegenwoordiging in de portfolioboard
Mogelijke interventies
 • Maak de business onderdeel van de portfolioboard
 • Valideer de uitkomsten van de portfolioboard in het management team van de business
Verantwoordelijkheden bekend
Iedereen in de organisatie kent zijn of haar verantwoordelijkheden ten aanzien van realisatie van benefits
Mogelijke interventies
 • Benoem de verantwoordelijkheid ten aanzien van benefits voor de volgende rollen:
  • senior management
  • portfolioboard
  • opdrachtgever cq businessowner
  • projectmanager cq scrum master
  • teamleden
Verantwoordelijke per initiatief
Van ieder initiatief is bekend wie verantwoordelijk is voor de realisatie van de geplande benefits
Mogelijke interventies
 • Benoem wie verantwoordelijk is voor:
  • het definiëren van de benefits
  • opdrachtgeverschap cq business owner rol van het initatief
  • het realiseren van de benefit
Gemanagede benefits
Realisatie van benefits wordt op portfolioboard niveau gemanaged
Mogelijke interventies
 • Neem de bereikte en beoogde benefits op in de portfoliorapportage
Management gezamenlijke doelen
Ons senior management is toegewijd aan het bereiken van onze gezamenlijke doelen
Mogelijke interventies
 • Concretiseer in de jaarplannen van de onderdelen de bijdrage aan de gemeenschappelijke organisatiedoelen
 • Beloon mensen voor bijdrage aan de organisatie doelen

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.