Search

Ruysdael handboek projectmanagement

Dit handboek is bedoeld als standaard voor een organisatie die projecten op een uniforme en beheerste wijze wil uitvoeren. Deze standaard beschrijft het proces hoe een organisatie haar projecten kan besturen. Deze standaard heeft één doel: een goede samenwerking, goede projectbeheersing en bovenal succesvolle resultaten.

Dit handboek beperkt zich tot de ‘harde’ kant van de projectvoering. Dit houdt in dat het de structuur, processen en beschrijvingen aangeeft. Wij gaan in deze handleiding alleen in op het managementproces.

Eén van de uitgangspunten in dit handboek is dat projecten op maat worden gemaakt voor de betreffende project-omgeving. Elk project is uniek, belangrijk daarbij is om die elementen van projectbeheersing te gebruiken die ook daadwerkelijk iets toevoegen om de baten van het project goed op te kunnen leveren.

handboek projectmanagement

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.