Search
3D994D26-15B1-4C7F-AA30-A26D4D2B7EDE

Inleiders

Picture of Peter Linssen

Peter Linssen

Picture of John Langelaar

John Langelaar

Al onze trainers en begeleiders komen uit de praktijk en spreken uit eigen ervaring. Veel van het materiaal en de cases zijn gebaseerd op situaties uit onze dagelijkse praktijk.

 

Iedere situatie is anders. Per opdracht stellen we het programma en materiaal samen afgestemd op jouw specifieke vraag en situatie. Waar nodig ontwikkelen we aanvullend materiaal en/of cases.

 

Omdat we jouw situatie in de workshop centraal stellen wordt het maximale leereffect bereikt. De inzichten uit de workshops kunnen direct in de dagelijkse praktijk worden toegepast.

 

Tijdsduur

8-12 dagdelen

Prijs

Vanaf € 7.250,-

Doelgroep

Projectmanagers, Programmamanagers, PMO'ers

IPMA training

IPMA, de methode voorbij. Projectmanagers onderscheiden zich niet alleen door het kennen van een methodiek, maar ook door het tonen van effectief gedrag. Bij IPMA ligt de focus op de ontwikkeling van competenties, gedefinieerd in de International Competentie Baseline  (ICB), uitgebracht door IPMA  Zwitserland. Competenties bijvoorbeeld op het gebied van communicatieve vaardigheden, wet- ­en regelgeving, werken met teams, onderhandelen, conflicthantering, leiderschap, financieel management en presentatievaardigheden.

De IPMA­ certificering van deze competenties is een wereldwijde erkende norm voor kwaliteit van projectmanagers in vier niveaus:

  • D: Certified Project Management Associate
  • C: Certified Project Manager
  • B: Certified Senior Project Manager
  • A: Certified Project Director

Doelstelling van de training

Deze training is geschikt voor projectmanagers die de stap naar IPMA willen maken. De IPMA training is een interactieve training waarin  projectmanagers worden getraind in de IPMA-competenties. Deze training is praktijkgericht met ruimte voor het oefenen van competenties. Je doet praktische vaardigheden op en je bereidt je voor op de IPMA-certificering op B, C of D niveau. Naast methodische kennis leer je technieken en ‘soft skills’. Hierdoor leer je beter om te gaan met complexe projectsituaties.

Doelgroep
Senior projectmanagers, projectmanagers, assistent projectmanagers.

Inhoud van de IPMA B/C/D training

Als je nog niet beschikt over een PRINCE2 certificering behandelen we de eerste twee dagen (4 dagdelen) de basis van PRINCE2. In een vlot tempo ontdek je de specifieke PRINCE2-aanpak van projecten. Daarbij besteden we extra aandacht aan de Business Case, aan rollen in projecten en het plannen van projectwerk. In onze PRINCE2 Foundationtraining leer je hoe alle PRINCE2 elementen met elkaar samenhangen en elkaar onderling versterken. Nagenoeg heel PRINCE2 is onderdeel van de IPMA standaard  en de 2 dagen bereiden je  voor op het PRINCE2 Foundation examen. Het meedoen aan dit examen is optioneel.

De 4 dagen (8 dagdelen) van de IPMA training zijn opgebouwd rond de 28 ICB4 competenties. In de training gaan we standaard in op de competenties die in belangrijke mate worden getoetst op het examen en maken we met de deelnemers een keuze uit de resterende competenties, gebaseerd op hun behoefte.

De competenties die niet worden behandeld, worden door de deelnemers buiten de training bestudeerd ondersteund door de e-learning omgeving. De IPMA B/C/D Fasttrack training  gaat ervan uit dat deelnemers bekend zijn met de methodiek PRINCE2 op Foundation niveau.

In projectmanagement ervaren trainers koppelen de theorie van projectmanagement aan de praktijk. Met behulp van praktijkcases, discussies, rollenspelen, groepsgewijze-, en huiswerkopdrachten worden de deelnemers getraind in het toepassen van de theorie in de praktijk.

Om op B of C niveau te kunnen certificeren dienen de kandidaten in de rol van projectmanager verantwoordelijk te zijn geweest voor projecten van een bepaalde omvang. De eisen die aan deze ervaring wordt gesteld is terug te vinden op de website www.IPMAcertificeren.nl en IPMA-NL.

E- learning module

Ruysdael biedt de deelnemers een voorbereiding op het IPMA theorie-examen ondersteund door een e-learning omgeving. In deze oefenomgeving kunnen de kandidaten zich d.m.v. oefenvragen voorbereiden op het IPMA theorie-examen.

Examen
De IPMA certificering (theorie- en praktijkexamens) wordt in Nederland verzorgd door IPMA Certificering Nederland. Voor meer informatie hierover en over de toelatingseisen, zie de website http://www.ipmacertificeren.nl

Meedoen met het PRINCE2 Foundation examen kan na de PRINCE2 Foundation training, aanmelden kan via de site of tijdens de eerste trainingsdag.

Duur

Training: 4-6 dagen (8-12 dagdelen)
Examen: Afhankelijk van het te toetsen IPMA-niveau.

Programma:
• Trainers zijn tevens ervaren projectmanagers en koppelen de theorie aan de praktijk;
• Diverse cases worden behandeld;
• Huiswerkopdrachten die direct te gebruiken zijn voor uw projectrapport, een onderdeel van de IPMA-certificering;
• De competenties worden getraind op B- en C-niveau. Dit is tevens adequaat voor het D-niveau;
• Unieke E-learningomgeving met oefenvragen voor PRINCE2 en voor IPMA B/C/D;
• Cursusboek met ondersteunend materiaal en oefenexamens t.b.v. PRINCE2;
• Uitgebreidt cursusboek incl. oefenexamens voor IPMA D, IPMA C en IPMA B; 

Ik wil informatie over in company trainingen

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.