Telefoon 06 53 48 53 24

Mijn passie

Ik kan ontzettend genieten van lekker eten en van golfen

Twee activiteiten die je samen doet, maar waar toch ieder zijn eigen keuzes kan maken die afgestemd zijn op je eigen behoeften en mogelijkheden. Het samen eten of golfen vraagt om afstemming, maar verhoogt het plezier. Afstemming in de vorm van afspraken, zoals bijvoorbeeld hoeveel gangen eten we en wie rijdt er terug naar huis. Of bij het golf de spelregels die gelden.” “Maar binnen deze kaders heeft ieder- een de vrijheid om zijn eigen keuzes te maken om zo het beste uit de situatie te halen. Iedereen is immers verschillend en heeft, vaak aanvullende, sterktes en zwaktes. Daarbij kan het effect nog verhoogd worden door gebruik te maken van elkaars ervaringen en door elkaar te stimuleren.

Wie ben ik?

linkedin john langelaar

Ik ben een veranderaar die samen met mensen de organisatie op een gestructureerde manier verder helpt. De verandering geef ik op een zodanige wijze vorm dat na de opdracht de organisatie in staat is deze verandering zelf in stand te houden. Ik ben een krachtig leider die, ook in crisissituatie, afgewogen risico’s durft te nemen en daar waar nodig NEE zegt. Analytisch sterk en met een goed gevoel voor cijfers ben ik in staat om mijzelf in korte tijd in een nieuwe situatie in te werken. Door mijn oprechte interesse in mensen word ik door opdrachtgevers, medewerkers en cursisten als een vertrouwenwekkend persoon gezien.

Samen alleen genieten en werken

In het werk is dat niet anders. Werken doe je nagenoeg altijd samen met andere mensen. Door binnen kaders iedereen zoveel mogelijk vrijheid te geven, haal je niet alleen het beste resultaat, maar haalt ook iedereen de meeste voldoening uit zijn werk. Het is een illusie te denken dat je al manager het succes van een afdeling kan bepalen. In veel van mijn opdrachten is het succes ontstaan omdat mensen in de organisatie hun eigen krachten en talenten inzetten om het gemeen- schappelijke resultaat te bereiken. Zeker binnen een projectmanagementafdeling waarin iedereen zijn eigen project heeft, is samen alleen werken een absolute voorwaarde voor succes.

Mijn artikelen

Vertragingen door slecht resourcemanagement

Uit ons onderzoek naar de stand van zaken rondom portfoliomanagement in Nederland, komt het verwachte beeld naar vo...

Lees meer

62 projecten

Bij de onderzochte bedrijven bestaat het projectportfolio gemiddeld uit 62 projecten. Dat getuigt van  veel verand...

Lees meer

Portfoliomanagement, bureaucratie of hulp?

In onze praktijk komen we vaak (middelgrote) organisaties tegen die zich afvragen of ze de bureaucratie van Portfol...

Lees meer

Kick start portfoliomanagement

Binnen een dag meer grip op een overbelast portfolio Een bekende situatie: het organisatieonderdeel dat de projecte...

Lees meer

Vauten maken mag

Wat mij bij veel bedrijven opvalt is dat de organisatie een groot aantal controle afdelingen heeft zoals Internal A...

Lees meer

De praktische visie

In mijn vorige blog “waarom doen we het eigenlijk” heb ik geschetst dat ontwikkelingen elkaar steeds sn...

Lees meer

Vakmanschap uit balans

Op de Ruysdael Sociëteit van 19 mei jongstleden, werd er in een viertal groepen gediscussieerd over de ontwikkelin...

Lees meer

HR: de administratieve verandermanager

Continu verbeteren is binnen veel bedrijven het (nieuwe) adagium. Veelal wordt dit ingevuld met procesoptimalisatie...

Lees meer

Benefitmanagement

Benefitsmanagement is de nieuwe trend, en heeft de aandacht. Na jaren van investeringen in projectmanagementmethode...

Lees meer

Benefit Management is achterhaald

Meer over benefitmanagementWorkshop benefitmanagement Tijdens veel gesprekken die wij voeren over portfolio...

Lees meer

Gevangen tussen operatie en regelgeving

Als Ruysdael helpen wij managers om te gaan met de steeds toenemende regeldruk in organisaties. De vraag is hoe je...

Lees meer

Waarom doen we het eigenlijk?

In mijn vorige blog PRINCE2 is dood? heb ik beeld geschetst waarin de wereld van projecten definitief gaat verander...

Lees meer

STUURgroep of stuurGROEP

Een goed functionerende stuurgroep is een kritische succesfactor voor een project. Omvang van de stuurgroep en het...

Lees meer

PRINCE2 is dood?

Van projecten “in the box” naar veranderingen “in the cloud” PRINCE staat voor PRojects IN A Controlled Env...

Lees meer