Zoek

Inleiders

Picture of Rien van Leeuwen

Rien van Leeuwen

Picture of Peter Linssen

Peter Linssen

Al onze trainers en begeleiders komen uit de praktijk en spreken uit eigen ervaring. Veel van het materiaal en de cases zijn gebaseerd op situaties uit onze dagelijkse praktijk.

 

Iedere situatie is anders. Per opdracht stellen we het programma en materiaal samen afgestemd op jouw specifieke vraag en situatie. Waar nodig ontwikkelen we aanvullend materiaal en/of cases.

 

Omdat we jouw situatie in de workshop centraal stellen wordt het maximale leereffect bereikt. De inzichten uit de workshops kunnen direct in de dagelijkse praktijk worden toegepast.

 

Tijdsduur

1-4 dagdelen

Prijs

Vanaf € 1.750,-

Doelgroep

Teams, managers, projectmanagers, scrum masters, product ownersz

Masterclass High performance teaming

Wil je samen meer plezier hebben op het werk en iets neerzetten dat er toe doet? Volg de training en maak het mee.

Succes maak je samen. We werken vaker in wisselende teamsamenstellingen en op afstand. High performance teaming is daarom niet langer een keuze, maar een voorwaarde voor de continuïteit van een organisatie.

Achtergrond

We werken vaker in wisselende teamsamenstellingen en op afstand. High performance teaming is daarom niet langer een keuze, maar een voorwaarde voor de continuïteit van een organisatie. Leidinggevenden zoeken wegen om de collectieve prestatie verhogen in een tijdgeest van individuele beoordeling en procesgericht werken. Medewerkers voelen werkdruk en worstelen met oppervlakkige samenwerking en energievreters. Teams presteren niet altijd volgens verwachting door gebrek aan leiderschap, beperkt lerend vermogen of simpelweg doordat de energie ontbreekt. High performance teaming is iets samen neerzetten wat je alleen niet had gekund of gewild. De kern is een verbetering van de onderlinge wisselwerking en daarmee het gezamenlijke resultaat, doordat iedereen:

  • Werkt vanuit gedeelde visie, structuur en inspiratie.
  • Continue leert en verbetert.
  • Gefocust is op concrete tastbare resultaten.
  • Open en transparant in contact is met elkaar en met de omgeving.
  • Ervaart dat de samenwerking energie geeft.

Bij high performance teaming is er zowel aandacht voor het organiseren van het werk als voor het genereren van energie en inspiratie. Dat laatste door authenticiteit en wisselwerking.

Doelstelling

Het doel van deze masterclass is het met praktische tools ervaren van het verschil tussen teaming en high performance teaming.

Inhoud

Het grootste deel van de masterclass werken we aan de hand van de dagelijkse praktijk met vijf tools voor het verdiepen van samenwerking.

Deze zijn:

  • Werken vanuit een collectieve context.
  • Focus op de flow van activiteiten.
  • Samenwerken vanuit veerkracht.
  • Wisselwerken met meerwaarde.
  • Werken vanuit het geheel.

Trainers uit de praktijk combineren ervaringsgericht leren met een minimum aan modellen, een beetje structuur en veel onderlinge wisselwerking.

Doelgroep

Deze masterclass is speciaal bedoeld voor iedereen in een leidinggevende of coördinerende rol.

Inhoud van de masterclass

In deze masterclass krijgt samenwerken en het leiden van teams een andere dimensie. We laten ervaren wat het verschil is tussen een persoonlijk en een collectief werkritme. We staan stil bij een eenvoudige structuur voor de leider, de teaming en het versterken van de  individuele bijdrage. Het grootste deel van de masterclass werken we aan de hand van de dagelijkse praktijk met vijf tools voor het verdiepen van samenwerking.

Ik wil informatie over in company trainingen

Gratis E-book

Ontvang ons gratis E-book over succesvolle teams. Gebaseerd op jarenlang praktijkonderzoek en ondersteund met een app.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.