Zoek

Inleiders

Picture of Rien van Leeuwen

Rien van Leeuwen

Al onze trainers en begeleiders komen uit de praktijk en spreken uit eigen ervaring. Veel van het materiaal en de cases zijn gebaseerd op situaties uit onze dagelijkse praktijk.

 

Iedere situatie is anders. Per opdracht stellen we het programma en materiaal samen afgestemd op jouw specifieke vraag en situatie. Waar nodig ontwikkelen we aanvullend materiaal en/of cases.

 

Omdat we jouw situatie in de workshop centraal stellen wordt het maximale leereffect bereikt. De inzichten uit de workshops kunnen direct in de dagelijkse praktijk worden toegepast.

 

Tijdsduur

1-4 dagdelen

Prijs

Vanaf € 1.750,-

Doelgroep

Teams, managers, projectmanagers

Masterclass invloed op succesvol resultaat

Elke verbetering, verandering of vernieuwing is mensenwerk.  De masterclass geeft je meer opties om succesvol resultaat te beïnvloeden. Met de succesfactorscan ontdek je successtrategieën voor verbetertrajecten, projecten en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Wat is succesvol?

Het woord succes komt van het Latijns successus (vooruitgang) en betekent letterlijk ‘een gunstige afloop’  of ‘welslagen’. Heel wat verbeteringen, projecten en transities beginnen met een enthousiaste verwachting over het resultaat en de afloop. Helaas haalt een groot percentage de eindstreep niet of niet volledig. Er zijn altijd omstandigheden, elementen of krachten die de doorslag geven of iets wel of niet gaat slagen. De masterclass gaat over deze factoren op het menselijke vlak.

Wat is het vertrekpunt?

Succes komt door teams met passie, verbinding en interactie. Samen kun je meer dan je zelf voor mogelijk  houdt. De succesfactoren gaan over het vinden van een optimale balans tussen organiseren en inspireren. Tussen structuur en flexibiliteit.

Hands-on

De masterclass is een snelle en praktische manier om de zeven succesfactoren te analyseren en effectief toe te passen in teams, groepen en samenwerkingsverbanden. In de kern gaat het om relevante succes strategieën die innovatie, verandering en verbetering versnellen.

Drie bouwstenen

Op deze dag werk je met drie belangrijke bouwstenen voor de menselijke kant van succesvol resultaat:

  1. Het praktijkkader voor duurzame innovatie geeft de conceptuele achtergrond voor zowel de harde als zachte aspecten van individuele en collectieve verandering;
  2. De a2Results® Team app is een handig tool voor het verzamelen, analyseren en bespreken van vijfendertig succesindicatoren (vijf per succesfactor);
  3. Voor elk van de zeven succesfactoren krijg je praktische voorbeelden van eenvoudige, maar uiterst effectieve interventies en scenario’s om het succes van teams en groepen te versnellen.

Dit alles is onderbouwd met uitkomsten van praktijkonderzoeken onder duizenden professionals en driehonderd teams. Lees meer over de Top 7 ergerpunten in teams.

Voordelen

Deze unieke masterclass zorgt voor invloed op het succes van teams en groepen. De aangereikte kennis, tools en tips zijn eenvoudige toepasbaar in het dagelijkse werk en zorgen ervoor dat samenwerking op een hoger plan komt. Of met andere woorden: dat er meer kans op succesvolle resultaten is. De training sluit aan bij het Ruysdael praktijkkader voor duurzame innovatie.

Ik wil informatie over in company trainingen

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.