Masterclass Invloed op succesvol resultaat

Elke verbetering, verandering of vernieuwing is mensenwerk.  De masterclass geeft je meer opties om succesvol resultaat te beïnvloeden. Met de succesfactorscan ontdek je successtrategieën voor verbetertrajecten, projecten en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Wat is succesvol?

Het woord succes komt van het Latijns successus (vooruitgang) en betekent letterlijk ‘een gunstige afloop’  of ‘welslagen’. Heel wat verbeteringen, projecten en transities beginnen met een enthousiaste verwachting over het resultaat en de afloop. Helaas haalt een groot percentage de eindstreep niet of niet volledig. Er zijn altijd omstandigheden, elementen of krachten die de doorslag geven of iets wel of niet gaat slagen. De masterclass gaat over deze factoren op het menselijke vlak.

Wat is het vertrekpunt?

Succes komt door teams met passie, verbinding en interactie. Samen kun je meer dan je zelf voor mogelijk  houdt. De succesfactoren gaan over het vinden van een optimale balans tussen organiseren en inspireren. Tussen structuur en flexibiliteit.

Hands-on

De masterclass is een snelle en praktische manier om de zeven succesfactoren te analyseren en effectief toe te passen in teams, groepen en samenwerkingsverbanden. In de kern gaat het om relevante succes strategieën die innovatie, verandering en verbetering versnellen.

Drie bouwstenen

Op deze dag werk je met drie belangrijke bouwstenen voor de menselijke kant van succesvol resultaat:

  1. Het praktijkkader voor duurzame innovatie geeft de conceptuele achtergrond voor zowel de harde als zachte aspecten van individuele en collectieve verandering;
  2. De a2Results® Team app is een handig tool voor het verzamelen, analyseren en bespreken van vijfendertig succesindicatoren (vijf per succesfactor);
  3. Voor elk van de zeven succesfactoren krijg je praktische voorbeelden van eenvoudige, maar uiterst effectieve interventies en scenario’s om het succes van teams en groepen te versnellen.

Dit alles is onderbouwd met uitkomsten van praktijkonderzoeken onder een paar duizend professionals en driehonderd teams. Lees meer over de Top 7 ergerpunten in teams.

Ruysdael

Wij hebben een passie voor mensenwerk en vernieuwing. We helpen teams om resultaten neer te zetten die verwachtingen te boven gaan. We werken met een integrale aanpak en een raamwerk voor duurzame innovatie. Zeven menselijke succesfactoren die het resultaat versneld dichterbij brengen. Zoals leiderschap, co-creatie en effectieve kennisoverdracht.

De kennis, tools en interventies voor die versnelling is gebundeld in a2Results®, een netwerk en internationaal label voor ‘acceleration towards successful Results’.

Voordelen

Deze unieke masterclass zorgt voor invloed op het succes van teams en groepen. De aangereikte kennis, tools en tips zijn eenvoudige toepasbaar in het dagelijkse werk en zorgen ervoor dat samenwerking op een hoger plan komt. Of met andere woorden: dat er meer kans op succesvolle resultaten is. De training sluit aan bij het Ruysdael praktijkkader voor duurzame innovatie.

Meer informatie

Contact opnemen –  Trainingskalender – Wat vinden andere deelnemers? – Succesfactoren – Onderzoeksresultaten

Masterclass ‘Mindset voor gezamenlijk succes’

 

Momenteel zijn er nog geen cursussen gepland. Neem contact op via contact@ruysdael.nl of 0343 528 040 voor andere mogelijkheden.
5
UA-52699058-2