Ruysdael

Masterclass verbindend leiderschap

Deze masterclass voor iedereen in een leidende of coordinerende rol en helpt je bij het creëren van samenhang en diepere verbinding, waardoor je energie losmaakt, richt en bundelt.

Hoe kun je zodanig “leiden” dat jouw team succesvol is? Niet eenvoudig! Effectief leiden kan alleen vanuit een diepere verbinding met mensen rond je project- of teamdoel: hen vanuit samenhang inspireren om gezamenlijk bij te dragen. Meer dan ooit leven we in een dynamisch veranderende wereld waardoor ons werk in een snel tempo verandert. Voor managers en leiders verschuift de focus van organiseren en beoordelen naar verbinden en inspireren. In de huidige tijdgeest van werkdruk, werken op afstand en het werken in wisselende samenstellingen is dat niet eenvoudig. Het vraagt om een andere basishouding en vaardigheden.

Verbindend leiderschap

In de kern is leiderschap mensen en zaken in beweging brengen en houden. Verbindend leiderschap is leiden vanuit authenticiteit, samenhang en wisselwerking. Dat gaat verder dan het organiseren en controleren van activiteiten of het stellen van doelen. Je werkt veel meer met de onderstroom, zoals de impliciete kennis en ervaring, drijfveren en beleving. Zorgen dat de mensen waarmee je werkt samen een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Verbindend leiderschap is energie losmaken, richten en bundelen door wisselwerking en inspiratie.

Doelstelling

Het doel van deze masterclass is het, door de combinatie met Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), doorleven van een verdiepingsslag in leiderschap en ervaren je hoe echt kunt verbinden van binnenuit. We werken met een ‘optimale Mindset voor gezamenlijk succes’, die getoetst is in het onderzoek ‘verschil maken als verbinder’. Centraal daarin staat een focus op innerlijke balans, een focus op afstemming en een focus op integratie met het grotere geheel.

Doelgroep

Iedereen in een leidinggevende of coördinerende rol. Voor alle typen teams en groepen, zoals projectteams, innovatieteams, MDT teams, losse samenwerkingsverbanden, procesteams, agile teams, zelfsturende teams en management teams.

Inhoud van de masterclass

 

Inhoud

  • De basis van NLP voor verbindend leiderschap
  • Hoe activeer je potentieel en inspiratie;
  • Aandacht richten en vasthouden;
  • Communiceren vanuit een krachtige, creatieve en open basishouding;
  • Werken vanuit het grotere geheel en de onderstroom.

Ook interessant

a2results-app_logo

 

 

a2Results® app maakt de onderstroom bespreekbaar.

 

 

 

5
UA-52699058-2