Zoek

Inleiders

Picture of Rien van Leeuwen

Rien van Leeuwen

Al onze trainers en begeleiders komen uit de praktijk en spreken uit eigen ervaring. Veel van het materiaal en de cases zijn gebaseerd op situaties uit onze dagelijkse praktijk.

 

Iedere situatie is anders. Per opdracht stellen we het programma en materiaal samen afgestemd op jouw specifieke vraag en situatie. Waar nodig ontwikkelen we aanvullend materiaal en/of cases.

 

Omdat we jouw situatie in de workshop centraal stellen wordt het maximale leereffect bereikt. De inzichten uit de workshops kunnen direct in de dagelijkse praktijk worden toegepast.

 

Tijdsduur

1-4 dagdelen

Prijs

Vanaf € 1.750,-

Doelgroep

Leidinggevenden, teams, samenwerkingsverbanden

Masterclass Verbindend leiderschap

Hoe kun je zodanig “leiden” dat jouw project succesvol is? Niet eenvoudig! Effectief leiden kan alleen vanuit een diepere verbinding met mensen in en om je project: hen vanuit samenhang inspireren om gezamenlijk bij te dragen.
 
Meer dan ooit leven we in een dynamisch veranderende wereld waardoor ons werk in een snel tempo verandert. Voor managers en leiders verschuift de focus van organiseren en beoordelen naar verbinden en inspireren. In de huidige tijdgeest van werkdruk, werken op afstand en het werken in wisselende samenstellingen is dat niet eenvoudig. Het vraagt om een andere basishouding en vaardigheden.

Verbindend leiderschap

In de kern is leiderschap mensen en zaken in beweging brengen en houden. Verbindend leiderschap is leiden vanuit authenticiteit, samenhang en wisselwerking. Dat gaat verder dan het organiseren en controleren van activiteiten of het stellen van doelen. Je werkt veel meer met de onderstroom, zoals de impliciete kennis en ervaring, drijfveren en beleving. Zorgen dat de mensen waarmee je werkt samen een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Verbindend leiderschap is energie losmaken, richten en bundelen door wisselwerking en inspiratie.

Doelstelling

Het doel van deze masterclass is het, door de combinatie met Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), doorleven van een verdiepingsslag in leiderschap en ervaar je hoe echt kunt verbinden van binnenuit. We werken onder andere met een ‘optimale Mindset voor gezamenlijk succes’, die getoetst is in het praktijkonderzoek ‘verschil maken als verbinder’. Centraal daarin staat een focus op innerlijke balans, afstemming en integratie met het grotere geheel.

Doelgroep

Iedereen in een leidinggevende of coördinerende rol.

Inhoud
  • De basis van NLP voor verbindend leiderschap;
  • Hoe activeer je potentieel en inspiratie;
  • Aandacht richten en vasthouden;
  • Communiceren vanuit een krachtige, creatieve en open basishouding;
  • Werken vanuit het grotere geheel en de onderstroom.

Ik wil informatie over in company trainingen

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.