Zoek

Monitoring en KPI’s

In hoeverre zijn benefits meetbaar en wordt de voortgang van de benefitrealisatie bewaakt.

Principe: het continu inzichtelijk hebben van je benefits geeft de mogelijkheid om bij te sturen wanneer dat noodzakelijk is.

KPI’s in lijn
KPI’s in onze businesscases zijn in lijn met KPI’s die gebruikt worden om onze organisatie te besturen
Mogelijke interventie
  • Inventariseer de KPI’s uit standaard management rapportages uit de P&C cyclus
  • Standaardiseer kwantificeerbare benefits in businesscases in KPI’s uit je P&C cyclus

 

Beoogd vs realisatie
De beoogde versus gerealiseerde benefits per initiatief zijn bekend
Mogelijke interventies
  • Plan momenten na afronding om de gerealiseerde benefits per initiatief te evalueren
  • Neem in de voortgangsrapportage een indicator op over de te realiseren benefits
Gerealiseerde benefits
De gerealiseerde benefits van het gehele portfolio zijn bekend
Mogelijke interventies
  • Richt een benefit register in
  • Neem gerealiseerde benefits op in de portfoliorapportage
Realisatie gevolgd
We volgen van elk veranderinitiatief in hoeverre benefits gerealiseerd worden
Mogelijke interventies
  • Neem in voortgangsrapportages van alle initiatieven een indicatie op van de beoogde benefits
Benefits in P&C cyclus
Rapportages over benefits vormen onderdeel van onze standaard Planning en Control cyclus
Mogelijke interventies
  • Maak het benefit register onderdeel van je P&C cyclus
  • Actualiseer de norm in de managementrapportages aan de hand van de beoogde benefit

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.