Inleiders

Maarten Michels

Maarten Michels

Al onze trainers en begeleiders komen uit de praktijk en spreken uit eigen ervaring. Veel van het materiaal en de cases zijn gebaseerd op situaties uit onze dagelijkse praktijk.

 

Iedere situatie is anders. Per opdracht stellen we het programma en materiaal samen afgestemd op jouw specifieke vraag en situatie. Waar nodig ontwikkelen we aanvullend materiaal en/of cases.

 

Omdat we jouw situatie in de workshop centraal stellen wordt het maximale leereffect bereikt. De inzichten uit de workshops kunnen direct in de dagelijkse praktijk worden toegepast.

 

Tijdsduur

1 dagdeel

Prijs

Vanaf € 1.750,-

Doelgroep

Leden portfolio board

Portfolio Management Game

Om te ervaren wat portfoliomanagement in al haar facetten inhoudt, heeft Ruysdael de Portfoliogame ontwikkeld.

In een simulatie omgeving wordt uitgelegd en ervaren wat portfoliomanagement is en wat portfoliomanagement doet met alle betrokkenen. Gedurende de game ervaart u of portfoliomanagement voor uw organisatie zinvol is, wat uw rol hierin is en welke verandering van mindset er nodig is. Dit spel maakt u bewust hoe beslissingen, communicatie, samenwerking en tegenstrijdige belangen van invloed zijn op het bedrijfsresultaat.

De game duurt ongeveer 3 uur en wordt in een veilige omgeving onder begeleiding van Ruysdael gespeeld. In het spel heeft u de rol van businessunit manager of portfoliomanager en bestuurt u het portfolio aan projecten. Na de planningscyclus worden de projecten uitgevoerd. Door middel van interventies wordt de dynamiek in kansen en bedreigingen van de projectomgeving nagebootst. Ieder kwartaal vindt een herijking plaats van de projectenportfolio.

Aan het einde van het spel vind de evaluatie plaats aan de hand van de gerealiseerde benefits. Daar wordt helder welke besluiten, strategie en planningsaanpak succesvol zijn. Maar ook hoe de samenwerking in het team van invloed is op het behaalde resultaat. Voor dit laatste maken we gebruik, van de Ruysdael succesfactorscan welke de “onderstroom” inzichtelijk maakt.

De game volgt de theorie van de “de facto standaard” Management of Portfolio’s, maar laat ook zien dat portfoliomanagement gaat om:

  • Het zoeken naar flexibiliteit en ruimte om snel in te kunnen spelen op veranderingen;
  • De onderstroom van verborgen agenda’s en onuitgesproken tegenstrijdige belangen;
  • Samenwerken.

Ik wil informatie over in company trainingen