De Ruysdael succesfactorscan

Achtergrond

Een goede methode, sturing en structuur bepaalt het succes van een innovatie, verandering of project. Toch is de menselijke factor, ofwel de sociale innovatie, meer doorslaggevend op de weg naar een duurzaam effect. Ruysdael heeft sinds 2004 de ervaringen met vele verschillende projecten, programma’s en verandertrajecten vertaald naar zeven samenhangende menselijke succesfactoren die doorslaggevend zijn voor een succesvolle verandering.

 

Toepassingsgebieden

De Ruysdael succesfactorscan is sinds 2013 een bewezen interventie-instrument in een scala van contexten en toepassingen. Het instrument is onder andere in gebruik voor:

  • Teamontwikkeling
  • Team startup
  • Agile en scrum teams
  • Zelfsturende teams
  • Portfoliomanagement
  • Benefit management
  • Analyse innovatiesystemen circulaire maakindustrie
  • Analyse innovatiesystemen circulaire textielindustrie
  • Contextscan: analysetool voor samenwerkingsverbanden van organisaties

Doe hier de Ruysdael succesfactorscan