Samen leren

Veranderinitiatieven verlopen nagenoeg nooit volgens plan. In hoeverre zijn we ons daarvan bewust en sturen we bij met als doel de benefits te maximaliseren.

Principe: reageren op veranderende omstandigheden is essentieel om de benefits te maximaliseren.

Dagelijks verbeteren
We evalueren en verbeteren regelmatig ons dagelijks werk
Mogelijke interventies
 • Evalueer in de portfolioboard de activiteiten van de afgelopen maanden:
  • Wat ging goed?
  • Wat kan slimmer?
  • Wat gaan we vanaf nu anders aanpakken?
Correctieve maatregelen
Indien nodig nemen we correctieve maatregelen om de bijdrage van de benefits aan de strategische doelen te maximaliseren
Mogelijke interventies
 • Vraag je af wat je tegen houdt om bij te sturen
Gebruik ervaringen
We gebruiken opgedane kennis en ervaringen over al dan niet behaalde benefits bij toekomstige beslissingen
Mogelijke interventies
 • Vraag je bij de keuze voor een nieuw initiatief af:
  • Hebben we soortgelijke initiatieven al eerder gedaan?
  • Hoe hebben we het toen aangepakt?
  • Wat is er nu anders?
Voldoende informatie
Elk niveau in de organisatie heeft de juiste informatie om te sturen op de benefits binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied
Mogelijke interventies
 • Deel de management rapportages met alle niveaus in de organisatie
 • Creëer voor iedere niveau en/of team een dashboard met relevante inromatie
 • Vraag aan beslissers welke besluiten ze willen nemen en welke informatie ze daar voor nodig hebben
Transparantie
In onze organisatie is voldoende mate van transparantie om benefitmanagement effectief te laten werken
Mogelijke interventies
 • Zorg voor een clear line of sight van activiteit tot organisatiedoelen
 • Deel de managementrapportages met alle niveaus in de organisatie