Van strategie naar uitvoering

In hoeverre zijn de strategische doelen doorvertaald naar alle veranderinitiatieven en bekend bij alle betrokkenen?

Principe: als voor alle betrokkenen de verbinding tussen hun werkzaamheden en de strategie helder is, wordt de kans vergroot dat de juiste benefits worden opgeleverd.

Gedeelde visie
We hebben een gemeenschappelijk beeld over de beoogde strategische doelen en de wijze hoe deze te realiseren
Mogelijke interventies
 • Visualiseer de strategie en roadmap
 • Gebruik een methode zoals bijvoorbeeld OGSM of Obeya
 • Beschrijf wat je ziet en hoort als de strategie is gerealiseerd
 • Betrek alle stakeholders voor een gedeeld beeld
Volledige strategie
De mate waarin de strategische doelen door het portfolio als geheel worden gerealiseerd is inzichtelijk
Mogelijke interventies
 • Geef de relatie aan tussen initiatieven en de bijdrage aan de strategische doelen:
  • Geef aan dat er al dan niet een relatie is
  • Een indicatie van de bijdrage aan het strategische doel
 • Maak een (eenvoudig) dashboard dat bovenstaande visualiseert
Werkwijze vertalen strategie
Er is een vastomlijnde werkwijze hoe we de strategie vertalen naar de operatie
Mogelijke interventies
 • Gebruik een methode zoals bijvoorbeeld OGSM of Obeya
 • Sluit aan bij de jaarcyclus
In lijn met strategie
Benefits zijn in lijn met de te realiseren strategische doelen
Mogelijke interventies
 • Geef de relatie aan tussen initiatieven en de bijdrage aan de strategische doelen:
  • Geef aan dat er al dan niet een relatie is
  • Een indicatie van de bijdrage aan het strategische doel
 • Maak een (eenvoudig) dashboard dat bovenstaande visualiseert
Maximale mix
De mix aan initiatieven in het portfolio levert de maximaal haalbare benefits
Mogelijke interventies
 • Definieer de benefits in KPI’s uit de P&C cyclus en relateer deze aan de portfoliodoelen
 • Stel per initiatief de benefits vast
 • Werk met scenario’s van portfolio’s en bekijk de bijdrage aan de portfoliodoelen