Search
co-creatie
Succesfactor: Co-creatie

Succesvolle teams en samenwerkingsverbanden werken wendbaar in een onderlinge flow. Ze creëren samenhang en anticiperen door vooraf acties af te stemmen en informatie te delen. Het ontbreken van deze flow, zoals onnodig wachten, blijkt in veel omgevingen een grote blokkade te zijn.

Principe: Krachtig en slim samenwerken. We inspireren elkaar en stemmen onderling af om duurzame uitkomsten neer te zetten.

De Succesfactorscan maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Kennisbewust’, ‘Vooraf afstemmen’, ‘Flow van activiteiten’, ‘Elkaar inspireren’ en ‘Samen verbeteren’.

 

KENNISBEWUST
Wij zijn ons goed bewust van de kennis en ervaring van anderen
kennisbewust
Wanneer je niet goed genoeg op de hoogte bent van de kennis en ervaring van anderen, dan is het ook lastiger om de kennis te bundelen voor moeilijke problemen of lastige uitdagingen. Vooral in multidisciplinaire teams is goede communicatie en gezamenlijk leren belangrijk. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Richt de aandacht op mensen en globale doelen. Zorg dat je overzicht hebt van de benodigde expertise.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat is bekend voor mij?
 • Wat is nieuw voor mij?
 • Welke nieuwe kennis of ervaring heb ik nodig?
Samen verbetere
 • Formuleer iets wat je samen wilt bereiken of oplossen
 • Bespreek welke kennis nodig is om een sneller, beter of bestendiger resultaat neer te zetten
 • Vraag anderen ‘waar ben jij goed in?’ of ‘wat is jouw expertise?’
 • Maak een kenniskaart ( wie weet/kan wat) en bespreek deze

 

Andere interventies
 • Zorg dat iedereen zo veel mogelijk in zijn of haar kracht werkt

Werk met technieken voor:

 • Onbevooroordeeld luisteren
 • Creatieve brainstorming
VOORAF AFSTEMMEN
We stemmen vooraf onze acties af om een samenhangende uitkomst te krijgen
vooraf afstemmen
Uit onderzoek blijkt dat teamleden niet erg positief zijn (45% is neutraal, 38% ondergemiddeld tevreden) over het tijdig en samenhangend afstemmen van activiteiten. Het effect is dat we niet goed in de flow komen en dat kost extra energie (schakelen tussen taken). De oorzaak is in veel gevallen een gebrekkige collectieve context, gebrekkige communicatie of beperkt authentiek handelen. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Zorg voor een proactieve houding, film vooruit en zoek specifieke acties of onderwerpen die een verband hebben met de activiteiten van anderen.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat gaan we precies doen en hoe passen mijn acties?
 • Wat gebeurt er als we niet vooraf afstemmen?
 • Hoe kan ik dit slimmer aanpakken?
Samen verbeteren
 • Werk aan een duidelijk gezamenlijk beeld over op te leveren (deel) resultaten, de aanpak, de inhoudelijke samenhang, de onderlinge rolverdeling en afhankelijkheden.
 • Let op het grotere plaatje te zien door in vergaderingen regelmatig ‘verband vragen’ te stellen, zoals: wie heeft er last van als jij te laat bent of een slechte kwaliteit levert?
 • Richt de aandacht van de groep op de logische volgorde van werkzaamheden.
Andere interventies
 • Maak taken niet te groot.
 • Zorg dat iedereen weet wat zijn of haar taak is.
 • Zorg vooral dat timing goed op elkaar aansluit.
 • Agile: organiseer een planningsmeeting aan het begin en een review meeting aan het eind van een sprint.

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van een  product- of workflow diagram
 • Het visualiseren van afhankelijkheden
FLOW VAN ACTIVITEITEN
We ervaren een natuurlijke flow van activiteiten
flow van activitieiten
Veel teamleden hebben het gevoel onnodig op elkaar te wachten en niet in een natuurlijke flow te werken. Dit vermindert zowel de taakcohesie (samenhang van alle activiteiten) als de sociale cohesie (het gevoel samen ergens aan te werken). De oorzaak is in veel gevallen een gebrekkige collectieve context, gebrekkige communicatie of beperkt authentiek handelen.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

De beleving van flow ontstaat wanneer je zelf in balans bent, een goede focus hebt en goed afgestemd bent op je omgeving. In balans zijn betekent dat je fit bent, weet wat je wilt, duidelijke prioriteiten stelt en voldoende rust en ritme hebt in het uitvoeren van jouw taken. Mogelijke verkenningsvragen zijn:

 • Wat heb ik nodig om in de flow te werken?
 • Wat vind ik belangrijk en urgent?
 • Wat moet ik daarom vooraf afstemmen met anderen?
Samen verbeteren
 • Werk aan een duidelijk gezamenlijk beeld over op te leveren (deel) resultaten, de aanpak, de inhoudelijke samenhang, de onderlinge rolverdeling en afhankelijkheden.
 • Werk daarnaast aan de vaardigheid om het grotere plaatje te zien ( focus op grotere geheel) door in vergaderingen regelmatig ‘verband vragen’ te stellen, zoals: wie heeft er last van als jij te laat bent of een slechte kwaliteit levert?
 • Richt de aandacht van de groep op de logische volgorde van werkzaamheden.
 •  
Andere interventies
 • Maak taken niet te groot.
 • Zorg dat iedereen weet wat zijn of haar taak is.
 • Zorg vooral dat timing goed op elkaar aansluit.

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van een  product- of workflow diagram
 • Het visualiseren van afhankelijkheden
ELKAAR INSPIREREN
Wij inspireren elkaar
elkaar inspireren
Uit onderzoek blijkt dat een deel van de teamleden vindt dat we elkaar inspireren, maar een even groot deel vindt dat niet. Nu hoef je elkaar niet altijd te inspireren, maar als dit structureel ontbreekt verdwijnt ook de samenhang in de groep. Er ontstaat dan afsluitgedrag of opppervlakkige werkrelaties die niet altijd optimaal zijn. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Inspiratie ontstaat wanneer je iets doet wat bijdraagt aan wat je belangrijk en/of leuk vindt. Elkaar inspireren begint met bewust te zijn wat je zelf zoekt of ervaart. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat vind ik belangrijk?
 • Wat vind ik leuk?
 • Wat of wie geeft mij energie?
Samen verbeteren
 • Zorg voor voldoende openheid en tijd in het team, zodat het onderwerp bespreekbaar is.
 • Geef positieve feedback, waardering en/of respect aan elkaar.
 • Vraag elkaar: Wat spreekt jou aan in dit overleg. Waar krijg jij energie van?
 • Vier de kleine successen en benoem ieders bijdrage daaraan.
Andere interventies

Sta vaker samen stil bij het waarom en het waartoe.

 • Waarom doen we dit?
 • Voor wie doen we dit?
 • Waartoe gaat dit leiden?
SAMEN VERBETEREN
Wij werken makkelijk samen met anderen om ons eigen werk te verbeteren
Samen willen verbeteren
Een beperkt deel van teamleden vindt dat we samen willen verbeteren. 45% is er neutraal over en 24% minder tevreden. De wil om te verbeteren is een persoonlijke voorkeur en kan gestimuleerd zijn vanuit het team. Teams die een hoge prestatie willen neerzetten of in een complexe dynamische omgeving werken hebben professionals nodig die samen willen verbeteren, want dat bepaalt ook de wendbaarheid. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Het is makkelijker om suggesties of feedback van anderen te ontvangen wanneer je het gevoel hebt dat het bijdraagt aan het bereiken van het doel of de kwaliteit van je eigen werk.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Hoe kan ik actief tips uit mijn omgeving ophalen?
 • Wat ging goed en wat kan beter?
Samen verbeteren

Iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Maak dat met elkaar bespreekbaar en koppel dat aan verwachtingen. Communiceer VAAK:

 • Verwachtingen uiten
 • Afspraken maken
 • Aanspreken normaal vinden
 • Kalibreren of het werkt
Andere interventies

Sta open voor en geef tips over verbeteringen in de onderlinge aanpak. Bijvoorbeeld aan het eind van een gesprek of vergadering.

Organiseer een reflectie-bijeenkomst en geef elkaar tips over het individueel werk.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.