Search

Transities

Transitie

Veel organisaties staan aan de vooravond van onomkeerbare transities

De druk op overheid, bedrijven en consument neemt toe door een veelheid van complexe en grote transities in de maatschappij: klimaat, digitalisering, inclusiviteit, circulariteit en meer. Veel bedrijven zijn zelf ook in transitie of staan aan de vooravond van onomkeerbaarheid. Van ondernemen met het oogmerk op continuïteit en winst verschuift de focus, en daarmee de manier van organiseren, steeds meer naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vraagstukken

verbindend werken

VERBINDEND WERKEN

Relationeel en inhoudelijk verbindend in nieuwe organisatievormen en verbanden

VERDIENSTELIJKING

Meervoudige waardecreatie door nieuwe diensten en netwerken

SDG impact

VERDUURZAMING

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als nieuwe normaal

Een greep uit onze producten en diensten

groep met een missie

Programma's inrichten

Wij helpen bij het richten, inrichten en verrichten van programma's voor maatschappelijke transities.

Focus met ruwe data

Datafocus

Wij organiseren en structuren het gebruik ruwe data en belevingsdata die nodig is om transities te richten.

Ketensamenwerking

Ketenportfolio's

Organiseer portfolio's tussen organisaties, bijvoorbeeld voor grote maatschappelijke transities als circulariteit

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening, bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.

Voorbeeldtrajecten

Implementeren Governance

Voor een complexe overheidsorganisatie hebben we de Governance beschreven en geïmplementeerd. Eerst is op interactieve wijze de Governance beschreven en voorgelegd aan de directie.
Na goedkeuring heeft implementatie plaatsgevonden door middel van voorlichtingssessies, workshops en on-the-job-coaching. Daarbij is niet alleen aandacht gegeven aan de formele kant van de Governance, maar ook aan het aspect samenwerking.
Het resultaat is een gedragen een eenduidig beeld over hoe besluitvorming over het portfolio plaatsvindt en welke gedragsregels daarbij van belang zijn.

high tech maakindstrie
Uitvoeringsprogramma Circulaire maakindustrie

Het is enorm uitdagend om met andere professionals continue de grenzen op te zoeken in termen van innovatie, kennis, samenwerking en mogelijkheden. Dit soort transities over circulaire economie en klimaat vergt een lange adem. In 2017 gaf Rien van Leeuwen de eerste adviezen voor de transitiesturing en governance voor de transitieagenda maakindustrie. Drie jaar later is het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie op stoom. In 2021 is het programma in een nieuwe fase gekomen. De leerervaringen van de afgelopen jaren zijn verwerkt in een meer verdiepte aanpak en verschillende transitie-aanpakken zijn gecombineerd in een meer samenhangende interventielogica (Theory of change).

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.