Van uitvoering naar strategie

Dit onderwerp gaat over de mate waarin alle initiatieven als geheel de strategische doelen realiseren

Principe: de optelsom van alle benefits bepaalt of je al dan niet je strategische doelen gaat realiseren

Businesscase per initiatief
Ieder initiatief heeft een businesscase
Mogelijke interventies
 • Leg van elk initiatief vast waarom het wordt uitgevoerd en hoeveel het bijdraagt aan de strategische doelen
 • Gebruik een standaard methodiek, zoals PRINCE2 of SAFe
Bijdrage strategie
Elk individueel initiatief draagt bij aan de strategische doelen
Mogelijke interventies
 • Geef de relatie aan tussen initiatieven en de bijdrage aan de strategische doelen:
  • Geef aan dat er al dan niet een relatie is
  • De indicatieve bijdrage aan het strategische doel
 • Maak een (eenvoudig) dashboard waarop per initiatief de bijdrage per strategisch doel is weergegeven
Benefits in tijd
De planning van benefits van het gehele portfolio in tijd is bekend
Mogelijke interventies
 • Neem voor benefits de factor tijd op in de businesscase
 • Maak een (eenvoudig) dashboard met cumulatieve benefits in de tijd
Beoogde doelen afgedekt
Alle initiatieven als totaal realiseren de beoogde strategische doelen
Mogelijke interventies
 • Geef de relatie aan tussen initiatieven en de bijdrage aan de strategische doelen:
  • Geef aan dat er al dan niet een relatie is
  • De indicatieve bijdrage aan het strategische doel
 • Maak een (eenvoudig) dashboard waarop de dekking per strategisch doel inzichtelijk is
Mijn bijdrage
We zijn ons goed bewust hoe ons persoonlijke werk bijdraagt aan de organisatiedoelen
Mogelijke interventies
 • Bepaal voor je eigen activiteiten hoe dit bijdraagt een de organisatie doelen
 • Visualiseer deze bijdrage bijvoorbeeld in een doelen-effect diagram
 • Concretiseer (als senior management) de organisatie doelen in tactische en operationele termen