Veiligheid

Kunnen we open en onbevreesd delta’s in benefits bespreken, zonder angst voor repercussies?

Principe: de gerealiseerde benefits wijken nagenoeg altijd af van de initieel beoogde benefits.

Krachtig en bevoegd
We voelen ons krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is om de strategische doelen te realiseren
Mogelijke interventies
 • Maak duidelijke afspraken over (informele) rollen, taken en bevoegdheden.
 • Wees open als je iets niet durft of als je denkt dat iets niet mag
 • Vraag je af: waar voel ik me verantwoordelijk voor?
Balans verwachtingen
We ervaren een gezonde balans tussen verwachting en realiteit
Mogelijke interventies
 • Maak de verwachtingen expliciet:
  • Benoem de verwachtte resultaten en benefits
  • Geef aan welke hulpbronnen daarvoor nodig zijn
  • Benoem risico’s
Constructieve feedback
In onze organisatie is constructief feedback geven de norm
Mogelijke interventies
 • Baseer de feedback op feiten
 • Maak feedback niet persoonlijk
 • Geef de gewenste verandering aan en hoe dit bereikt kan worden
Bespreken delta’s
Delta’s in beoogde benefits worden open besproken
Mogelijke interventies
 • Benoem alle factoren die van invloed zijn geweest op de delta
 • Benoem welke van deze factoren beïnvloedbaar zijn
Toegankelijk management
Ons management is toegankelijk en bereikbaar
Mogelijke interventie
 • Stel als management vragen
 • Vraag naar de drijfveren van het management