Definities

Agile

Het omarmen van veranderingen tijdens ontwikkeling, door een kort cyclische aanpak, incrementeel op te leveren businesswaarde, met een collectieve focus door samenwerkende ketenteams.

Benefits

De kwantitatieve en kwalitatieve voordelen voor de organisatie als gevolg van het doorvoeren van een verandering.

Initiatieven

Veranderingen, ongeacht de werkvorm waarin deze veranderingen plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld projecten, programma’s en agile werkvormen).

Portfolioboard

Orgaan dat besluit over het al dan niet in uitvoering nemen van initiatieven met als doel dat het totaal aan initiatieven maximaal bijdraagt aan de organisatie strategie.

Portfoliomanagement

het definiëren en managen van het geheel aan veranderinitiatieven (projecten, programma’s, overige activiteiten) zodat op een wendbare en effectieve wijze de strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd.

Engels

Vul de vragenlijst in en ontvang een rapport

Door het invullen van de vragenlijst lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en het jaarlijks onderzoek naar portfoliomanagement. Daarnaast ontvang je een rapport, dat jou een breed inzicht geeft over hoe jij tegen portfoliomanagement in jouw organisatie aankijkt. Als je als organisatie meedoet levert je dit een organisatierapport op waarin ook de landelijk benchmark is opgenomen.