Search

Portfoliomanagement vragenlijst 2024

Definities

Agile
Het omarmen van veranderingen tijdens ontwikkeling, door een kort cyclische aanpak, incrementeel op te leveren businesswaarde, met een collectieve focus door samenwerkende ketenteams.
Benefits
De kwantitatieve en kwalitatieve voordelen voor de organisatie als gevolg van het doorvoeren van een verandering.
Initiatieven
Veranderingen, ongeacht de werkvorm waarin deze veranderingen plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld projecten, programma’s en agile werkvormen).
Portfolioboard
Orgaan dat besluit over het al dan niet in uitvoering nemen van initiatieven met als doel dat het totaal aan initiatieven maximaal bijdraagt aan de organisatie strategie.
Portfoliomanagement
het definiëren en managen van het geheel aan veranderinitiatieven (projecten, programma’s, overige activiteiten) zodat op een wendbare en effectieve wijze de strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.