Zoek

Inleiders

Picture of Rien van Leeuwen

Rien van Leeuwen

Al onze trainers en begeleiders komen uit de praktijk en spreken uit eigen ervaring. Veel van het materiaal en de cases zijn gebaseerd op situaties uit onze dagelijkse praktijk.

 

Iedere situatie is anders. Per opdracht stellen we het programma en materiaal samen afgestemd op jouw specifieke vraag en situatie. Waar nodig ontwikkelen we aanvullend materiaal en/of cases.

 

Omdat we jouw situatie in de workshop centraal stellen wordt het maximale leereffect bereikt. De inzichten uit de workshops kunnen direct in de dagelijkse praktijk worden toegepast.

 

Tijdsduur

2 dagdelen

Prijs

Vanaf € 2.500,-

Doelgroep

Leidingevenden, teams, samenwerkingsverbanden

Zelfsturend team in 1 dag

Zelfsturing is niet langer een hype te noemen, maar eerder een trend die zich lijkt voor te zetten bij teams. Steeds vaker werken we samen in teams. Steeds vaker zijn dat teams met  wisselende teamsamenstellingen en ook steeds vaker met samenwerking op afstand. Een goede zelfsturing is dan ook een voorwaarde voor de continuïteit van het team haar resultaten. Menig zelfsturend team worstelt met het inregelen van een goede zelfsturing. Ook leidinggevenden ervaren dat de belofte van zelfsturing in de praktijk niet of onvoldoende wordt nagekomen. Uiteindelijk blijft het allemaal mensenwerk.

Workshop

In deze 1-daagse workshop gaan in een game-setting ervaren hoe je de eerste stappen zet naar een goed zelfsturende team. Te beginnen bij met een goed onderling gesprek over onderwerpen die ertoe doen zoals: wat is het gewenste resultaat, wie heeft welke rol(len), wat zijn onze verwachtingen, afspraken en hoe zorgen we voor een goede terugkoppeling. In meerdere cycli ervaar je, ondersteund door een tool, wat het effect op zelfsturing is om praktische verbetering direct aan te pakken in en met het team.

Doel

Het doel van de deze workshop is het met praktische tools ervaren hoe een verbetering van de onderlinge wisselwerking in de samenwerking leidt tot (een verbetering van de) zelfsturing en daarmee tot een verbetering van het gezamenlijke resultaat, doordat iedereen:

  • Werkt vanuit gedeelde visie, structuur en inspiratie.
  • Continue leert en verbetert.
  • Gefocust is op concrete resultaten.
  • Open en transparant in contact is met elkaar en met de omgeving.
  • Ervaart dat de samenwerking energie geeft.

Het effect: teams die beter de weg vinden naar een volgend niveau van zelfsturing.

Inhoud

Het grootste deel van deze workshop werken we samen in een game-setting. Met 7 succesfactoren als leidraad en een tool als hulpmiddel voor het beheren van een op zelfsturing gerichte samenwerking, zorgen we die dag voor een continue leer-en-verbeter-loop in een leuke ontspannen werksfeer.  

Onze workshopbegeleiders komen uit de praktijk en combineren ervaringsgericht leren met een minimum aan modellen, een beetje structuur en veel onderlinge wisselwerking.

Doelgroep

Deze workshop is speciaal bedoeld voor iedereen die proactief de mate van zelfsturing in zijn of haar team (verder wil) verbeteren.

Ik wil informatie over in company trainingen

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.