Al onze trainingen gaan door. Bij voorkeur fysiek in kleine groepen conform de RIVM regels. Waar nodig en mogelijk met behulp van on line en video technieken. De exacte invulling vindt altijd plaats in overleg met de deelnemers, zodat de bekende Ruysdael kwaliteit gewaarborgd blijft.

WIJ RICHTEN EN ONTKETENEN VERANDERKRACHT DOOR:

  • 1. Kiezen van de juiste doelen en aanpak

  • 2. Effectieve regie op verandering

  • 3. Optimale samenwerking binnen en tussen organisaties

DE JUISTE DOELEN EN AANPAK

  • Organisaties die starten met portfoliomanagement kunnen versnellen door doelen (benefits) centraal te stellen bij het maken van inrichtingskeuzes.

Ruysdael zorgt voor een goede samenwerking en gemeenschappelijke visie om te komen tot slimme keuzes die meerwaarde hebben voor organisatie en omgeving.

Portfoliomanagement

EFFECTIEVE REGIE

  • (Agile) programma- en projectmanagement gaat over het op wendbare wijze dynamische doelen op de juiste manier realiseren.

Ruysdael neemt het voortouw en stelt mensen en organisaties in staat om zelf regie te voeren over verbetering, verandering en innovatie.

 


Projectmanagement

DUURZAME SAMENWERKING

  • Voor een echte ketenbenadering heb je goede samenwerking nodig. Communicatie is daarin één van de zeven  belangrijke succesfactoren.

Ruysdael verbindt. Wij begeleiden en coachen op effectieve samenwerking en communicatie in ketens.

Samenwerken

Klaver NIEUW
  • Alleen een krachtige verbinding tussen mensen, tools en processen zorgt voor een duurzame verbetering, verandering en innovatie.