verbinder in een netwerk van mensen

Duurzame Strategieën Activeren

Dat de wereld snel en fundamenteel verandert is geen vraag meer maar een feit. De klimaatcrisis, de energietransitie, het heeft een enorme impact op onze samenleving. En de oplossing zit niet meer in het zetten van kleine stappen om te verbeteren, maar in een omslag, een transitie. Duurzaam groeien gaat veel betekenen voor de organisatie of afdeling waar jij werkt. Organisaties zullen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen meer de blik naar buiten hebben, andere strategische keuzes maken en op een andere manier omgaan met het portfolio van veranderingen. Sturing en stuurinformatie verandert, bijvoorbeeld door nieuwe ambities en rapportage op het vlak van ESG (Environmental, Social and Goverance reporting). Digitalisering speelt een grotere rol bij besluitvorming en last but not least: het operationeel werk wordt steeds meer afgestemd op (onderdelen van) de SDG’s (Sustainable development Goals). 

Geen evenementen gevonden!

De onderwerpen

We nemen je in dit event mee op een reis naar de toekomst waarin effectsturing, circulaire businessmodellen en digitalisering, zoals big data, centraal staan.  Dit alles in het kader van een duurzame en innovatieve samenleving.

Een toekomst waarin portfoliomanagement als vakgebied en als activiteit steeds meer geïntegreerd is met de standaard bedrijfsvoeringsprocessen. Waarin de focus verschuift van ‘control’ naar effectsturing en strategierealisatie. Effectsturing verder gaat dan alleen economische facetten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm. De SDG’s, de ESG’s en circulaire businessmodellen geven daar  vorm en inhoud aan.

Sfeerimpressie

Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen kent portfoliomanagement binnen organisaties nog diverse niveaus van volwassenheid. Er  wordt nog dagelijks geworsteld met het prioriteren van en de control op projecten. Het vinden van een juiste balans tussen het hier en nu en anticiperen op de toekomst is daarbij essentieel.

Tijdshorizon
EFFECTSTURING
CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN
BIG DECISION DATA

13.30 uur 

‘NU’

WAAR STAAT NEDERLAND

Om als organisatie op duurzame wijze te groeien, wordt portfoliosturing het primaire sturingsinstrument van de organisatie. Hoe ziet Nederland er op het moment uit?

14.00 uur

Break out sessies

‘MORGEN’

VAN INITIATIEF NAAR STRATEGIE

Effectsturing op projectniveau is niet toereikend. Nieuwe insteek van benefitmanagement is het sturen op de organisatiedoelen.

 

WHAT GETS MEASURED, GETS DONE

Als organisatie maak je meer impact door transparante portfoliosturing met een focus op duurzame doelen.

1 + 1 ≠ 2

Portfolio voortgang is meer dan de optelsom van de voortgang van individuele programma’s, projecten en andere veranderinitiatieven.  

15.00 uur

Break out sessies

‘OVERMORGEN

LANGE TERMIJN BEGINT VANDAAG

Van jaarplan gebaseerd werken naar het realiseren van  lange termijn doelen.

MONEY DOESN’T MAKE YOU HAPPY

Meervoudige waardecreatie staat aan de basis van een duurzame toekomst.

1 + 1 = 3

Een effectief portfolio vraagt om steeds meer externe data, verkregen door samenwerking met andere organisaties. 

16.00 uur

‘ONZE TOEKOMST’

I HAVE A DREAM

Hoe kan de combinatie van effectsturing, circulaire businessmodellen en big decision data een middel zijn om samen een duurzame toekomst te creëren?

17.00 uur

 
Napraten en netwerken

 

 

 

 

Community of Practice’s

Geen evenementen gevonden!

De doelgroep

De primaire doelgroep van het portfoliomanagement event was altijd de portfoliomanager en leden van de portfolioboard. Bovenstaande transitie en de bijbehorende onderwerpen zijn van belang voor een grotere doelgroep. Op het event verwelkomen we dan ook naast deze mensen graag (senior) managers, bedrijfsvoeringsspecialisten en duurzaamheidsmanagers.

De opzet

Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een event van een dag naar een event van een jaar. Deze lijn zetten we dit jaar door en zowel voorafgaand als na afloop van het (hopelijk) fysieke event hebben we een keur aan Online Community of Practices. Deze variëren van een intervisie, een lezing door een deskundige of het behandelen van een praktijkcase.

 

Wordt alles anders?

Nee, de volgende zaken blijven zeker hetzelfde:

  • Er is weer een portfoliomanagementrapport 2022
  • We hebben nog steeds deelnemers nodig voor het onderzoek om tot een waardevol rapport te komen
  • Interactie en het opdoen van nieuwe inzichten staat centraal
  • Een open en ontspannen sfeer is een absolute randvoorwaarde