Wat is een Agile mindset?

Een Agile mindset gaat over vooronderstellingen, waarden, en denkstijlen die zorgen dat je op het werk wendbaar wilt en kunt zijn. Het is in de kern de vaardigheid om te anticiperen, om actie te nemen en  jezelf aan te passen. Deze drie A’s kun je in teams analyseren met negen succesmarkers uit de succesfactorscan.

Agile mindset niet vanzelfsprekend

Ruysdael analyseerde hoe 1400 professionals, waarvan verwacht wordt dat zij wendbaar zijn, de teamdynamiek beleven. We keken hoeveel % van deze professionals relatief tevreden, neutraal of ontevreden was over negen aspecten waarmee je als team meer Agile wordt. De conclusie: het is niet vanzelfsprekend om op een Agile manier te denken en te handelen.

Wil je meer weten?

We hebben een speciale workshop ontwikkeld voor professionals waarin je leert om de Agile Mindset toe te passen. Er is ook een eenvoudige app waarmee je inventariseert en met je team bespreekbaar maakt hoe je elkaar kunt stimuleren om meer Agile te denken en te handelen. Werk je al in een Agile setting, ga dan aan de slag met de succesversneller voor Agile omgevingen.

Agile mindset definitie ruysdael

Anticiperen

Anticiperen gaat over het waarnemen van zwakke signalen en deze omzetten in preventieve actie. Daarvoor heb je een duidelijk en samenhangend beeld van de gewenste uitkomst nodig en inzicht op welke manier de teamleden van elkaar afhankelijk zijn. Met name in complexe omgevingen met verschillende rollen en/of disciplines loopt het spaak als visie, samenhang en afhankelijkheden niet gedeeld zijn.

Gedeelde visie

We hebben een gemeenschappelijk beeld over eindresultaat en aanpak.

Gedeelde visie ontwikkelen

Samenhang

We hebben een duidelijk beeld van de samenhang tussen de verschillende deelproducten.

Samenhang ontdekken

Afhankelijkheden

Ieder van ons kent zijn of haar individuele taak en ziet de afhankelijkheden voor wat betreft mensen, informatie en activiteiten.

Werken aan afhankelijkheden

Actie

Teams die op het juiste moment een gecoördineerde actie nemen hebben de meeste kans om wendbaar te zijn. Daarvoor het je een goede gezamenlijke focus nodig en als professional de vaardigheid om die focus vast te houden. Maar je moet ook niet bang zijn om initiatief te nemen en open staan om met anderen vooraf af te stemmen als dat nodig is.

Team focus

We zorgen allemaal dat we onze focus op het meest belangrijke richten.

Focus ontwikkelen

Vooraf afstemmen

We zorgen dat we vooraf onze acties afstemmen om een samenhangende uitkomst te krijgen.

Afstemmen als tweede natuur

Initiatief nemen

Ieder van ons neemt een leidende rol als dat nodig is.

Leiden en verbinden

Aanpassen

Wendbaarheid is geworteld in de vaardigheid om jezelf continue aan te passen aan de veranderende setting. Dat kan alleen als je regelmatig leert van de feedback die je impliciet of expliciet krijgt. In het onderzoek keken we in hoeverre de overtuiging leeft dat iedereen in een team zich flexibel aanpast en of teamleden daadwerkelijk samen leren van wat er gebeurt.

Regelmatig verbeteren

We evalueren en verbeteren regelmatig ons werk.

Praktische tips

Flexibele groep

We zijn als groep voldoende flexibel om te zorgen dat er gebeurt nodig is.

Check of dat zo is

Samen leren

We leren regelmatig samen om afhankelijkheden en onderliggende oorzaken van problemen te vinden.

Start vandaag