Zoek

Agile mindset niet vanzelfsprekend

Wat is een Agile mindset?

Een Agile mindset gaat over vooronderstellingen, waarden, en denkstijlen die zorgen dat je op het werk wendbaar wilt en kunt zijn. Het is in de kern de vaardigheid om te anticiperen, om actie te nemen en jezelf aan te passen. Deze drie A’s kun je in teams analyseren met negen succesmarkers uit de succesfactorscan.

Agile mindset niet vanzelfsprekend

Ruysdael analyseerde hoe 1400 professionals, waarvan verwacht wordt dat zij wendbaar zijn, de teamdynamiek beleven. We keken hoeveel % van deze professionals relatief tevreden, neutraal of ontevreden was over negen aspecten waarmee je als team meer Agile wordt. De conclusie: het is niet vanzelfsprekend om op een Agile manier te denken en te handelen.

Wil je meer weten?

We hebben een speciale workshop ontwikkeld voor professionals waarin je leert om de Agile Mindset toe te passen. Er is ook een eenvoudige app waarmee je inventariseert en met je team bespreekbaar maakt hoe je elkaar kunt stimuleren om meer Agile te denken en te handelen. Werk je al in een Agile setting, ga dan aan de slag met de succesversneller voor Agile omgevingen.

Anticiperen

Anticiperen gaat over het waarnemen van zwakke signalen en deze omzetten in preventieve actie. Daarvoor heb je een duidelijk en samenhangend beeld van de gewenste uitkomst nodig en inzicht op welke manier de teamleden van elkaar afhankelijk zijn. Met name in complexe omgevingen met verschillende rollen en/of disciplines loopt het spaak als visie, samenhang en afhankelijkheden niet gedeeld zijn.

Actie

Teams die op het juiste moment een gecoördineerde actie nemen hebben de meeste kans om wendbaar te zijn. Daarvoor het je een goede gezamenlijke focus nodig en als professional de vaardigheid om die focus vast te houden. Maar je moet ook niet bang zijn om initiatief te nemen en open staan om met anderen vooraf af te stemmen als dat nodig is.

Aanpassen

Wendbaarheid is geworteld in de vaardigheid om jezelf continue aan te passen aan de veranderende setting. Dat kan alleen als je regelmatig leert van de feedback die je impliciet of expliciet krijgt. In het onderzoek keken we in hoeverre de overtuiging leeft dat iedereen in een team zich flexibel aanpast en of teamleden daadwerkelijk samen leren van wat er gebeurt.

Gratis E-book

Ontvang ons gratis E-book over succesvolle teams. Gebaseerd op jarenlang praktijkonderzoek en ondersteund met een app.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.