Search

Duurzaamheid Integreren in de organisatie

Duurzaamheid is van essentieel belang in onze moderne wereld, waarin we geconfronteerd worden met toenemende milieu-uitdagingen en klimaatverandering. Om een duurzame organisatie te zijn is het van belang om duurzaamheid, in termen van People, Planet en Profit, te verankeren in de normen en waarden van de organisatie.

Ruysdael ondersteunt jouw organisatie met het integreren van een duurzame mindset binnen de gehele organisatie. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we het management inspireren om na te denken over hoe duurzaamheid voor iedereen binnen de organisatie van belang wordt. Daarnaast helpen we met het opzetten van de juiste structuur, zodat duurzaamheid een belangrijk onderdeel wordt in teams, projecten en portfolio’s.

Duurzaamheid in verschillende management disciplines

Managers zijn veelal gefocust op hun eigen afdeling waardoor de meerwaarde van duurzaamheid vaak niet wordt gezien. Iedere afdeling heeft bijvoorbeeld een beperkt budget terwijl duurzaamheid in veel gevallen geld kost. Wanneer er een keuze voor duurzaamheid moet worden gemaakt lijkt dat ten koste te gaan van de eigen afdeling. Het is belangrijk dat we duidelijk maken waarom duurzaamheid belangrijk is, voor de maatschappij, organisatie en daarmee ook voor de afdelingen. Door het belang van duurzaamheid binnen de organisatie inzichtelijk te maken zorgen we dat iedereen gemotiveerd raakt om duurzaamheid te omarmen en er in wil investeren.

De duurzaamheidsmanager speelt daarmee een cruciale rol. Deze moet zich meer opstellen als ‘manager duurzaamheid’ en de verbinding tussen de duurzame belangen van de organisatie en afdelingen gaan verduidelijken. Dit doen ze onder andere door meetbare doelen en effecten te stellen en in te spelen op de belangen en motieven van de verschillende afdelingen.

Portfolio- en projectmanagement met duurzaamheid

Wanneer duurzaamheid is verankerd in de normen en waarden van de organisatie is het een van de strategische doelen. Dit betekent dat duurzaamheid ondergebracht wordt in portfoliomanagement. Daarmee worden de duurzame doelen op gecontroleerde wijze gerealiseerd. Bijvoorbeeld door te sturen op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Het is dan ook van groot belang, dat projecten goede informatie verschaffen over het aspect duurzaamheid. Dit stelt eisen aan projecten over duurzaamheidsinformatie van zowel projectresultaat als de uitvoering. Idealiter is duurzaamheid een standaard aspect van projectmanagement, geborgd in het projectmanagement proces  en de voortbrengingsprocessen van de projectresultaten.

Een greep uit onze dienstverlening:

Een greep uit onze dienstverlening:

Meer weten over succesvolle duurzame integratie?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.